"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY

ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY

Vážení rodiče,

po dobu uzavření škol vám budou paní učitelky zasílat náměty činností do vašich emailů.

U dětí, které nejsou předškolní, jde o dobrovolné aktivity.

Děti, které 1. 9. 2021 dovrší 6 let, bez ohledu na zamýšlený odklad školní docházky, jsou v rámci povinné předškolní docházky činnosti závazné.

Rodiče musí škole prokázat, že úkoly s dětmi plní. Forma prokázání plnění distančního vzdělávání je na vás. Ideálně výkresy a pracovní listy lepte do deníku, můžete také pořizovat fotografie a videa z činností a posílat na třídní email či Whats up, shromažďovat výrobky do krabice, apod. 

Pokud by vznikla potřeba s učitelkami cokoli konzultovat, můžete jim zavolat na třídní telefon nebo si domluvit on - line konferenci, kterou MŠ zorganizuje přes MS Teams. 

Paní učitelky budou převedeny na práci z domova a jsou vám tak PO -PÁ od 8,00 - 16, 30 hod. plně k dispozici. Kdyby měly chuť na telefonát či on - line hovor i děti, není problém to realizovat.

Chápeme ale, že vaše ICT vybavení je omezené a bude na PC u vás doma nyní velký nátlak, takže on - line konzultace jsou jen na vaše vyžádání, nebudou součástí povinné distanční formy vzdělávání.

Přeji vám za celý tým MŠ Bystřice hlavně zdraví a hodně životními optimismu.

Vedení školy je vám také kdykoliv k dispozici, jak na telefonu, tak emailu.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Reifová

ředitelka školy