"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

JE VAŠE DÍTĚ ZRALÉ NA VSTUP DO ZŠ?

CO JE PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY POTŘEBNÉ
Co je pro zahájení školní docházky potřebné?     1.    Tělesný vývoj a zdravotní stav: posuzuje lékař nebo odborný lékař     2.    Poznávací funkce: Vizuomotorika a grafomotorika: Správně drží tužku, kreslí plynule. Nakreslí postavu člověka i s detaily, dům, zvíře, strom nebo auto apod. Zvládne napodobení nebo obtažení různých tvarů, čar a klikyháků. Při kreslení již nestřídá ruce (pokud ano, nepřecvičujte, ale poraďte se s psychologem nebo spec.pedagogem v poradně). Řeč: Vyslovuje bez větších nedostatků (pokud ne, je nutná návštěva logopeda), mluví ve větách, dokáže smysluplně vyjádřit myšlenku, mluví gramaticky správně,používá i minulý a budoucí čas, rozliší jednotné a množné číslo. Zná své jméno a příjmení, jména rodičů a sourozenců, kamarádů, případně svoji adresu- pojmenuje běžné věci na obrázku, dokáže říct, k čemu se používají, dokáže rozlišit činnosti a profese. Umí tvořit protiklady, pozná a pojmenuje...

 

      

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Kdy začíná povinná školní docházka?

Povinná školní docházka začíná ve věku šesti let. Abychom byli úplně přesní, tak je to začátek školního roku, který následuje po dni, kdy dítě tohoto věku dosáhne.

Náležitosti pro odklad školní docházky

Jako zákonný zástupce máte povinnost přihlásit dítě při zápisu k povinné školní docházce. Učinit tak musíte v průběhu dubna (od 1. dubna do 30. dubna – záleží na tom, kdy zápisy pořádá vámi vybraná škola) kalendářního roku, v němž by dítě mělo zahájit povinnou školní docházku. Může se ale stát, že vaše dítě ještě není na tento krok připraveno. Ať už duševně, nebo tělesně. V takovém případě můžete ředitele školy požádat o odklad povinné školní docházky.

Taková žádost však musí splňovat následující kritéria:

  • Žádost zákonného zástupce je třeba písemnou formou (není stanoven žádný formulář) podat řediteli školy v době zápisu do první třídy.
  • Kromě žádosti zákonného zástupce je nezbytné dodat také dvě doporučení pro odklad. Jedno od lékaře (dětského či odborného) nebo klinického psychologa a druhé od školského poradenské zařízení, jímž je pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum.

Ředitel školy vaši žádost posoudí a vydá své stanovisko do 30 dní. Pokud s jeho stanoviskem nebudete souhlasit, můžete podat odvolání ke krajskému úřadu. Provádí se prostřednictvím dotyčného ředitele základní školy.

Dodatečný odklad povinné školní docházky

Může se stát, že váš potomek do první třídy sice nastoupí, ale v započatém školním roce zjistíte, že pro školní docházku není ještě zralý. V takovém případě je možné podat žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky. Stihnout to ale musíte do konce prvního pololetí prvního ročníku.

Stačí, když možnost dodatečného odkladu projednáte s učitelem dítěte a ředitelem školy, případně se poradíte se školským poradenským zařízením. Písemnou žádost pak, jako v prvním případě, podáte řediteli školy.

Vzor žádosti o odklad školní docházka ke stažení ZDE.

 

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP) STŘEDOČESKÉHO KRAJE - BENEŠOV

www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=bn

Žádost o vyšetření lze vyplnit on-line www.pppstredoceska.cz/zadost-o-vysetreni.php.

Pokud jste se objednali do PPP z vlastního rozhodnutí, informujte nás prosím o této skutečnosti i v mateřské škole. Mateřská škola připraví pro psychologa potřebné podklady, popř. vám zapůjčí diagnostické portfolio.