Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

JE VAŠE DÍTĚ ZRALÉ NA VSTUP DO ZŠ?

CO JE PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY POTŘEBNÉ
Co je pro zahájení školní docházky potřebné?     1.    Tělesný vývoj a zdravotní stav: posuzuje lékař nebo odborný lékař     2.    Poznávací funkce: Vizuomotorika a grafomotorika: Správně drží tužku, kreslí plynule. Nakreslí postavu člověka i s detaily, dům, zvíře, strom nebo auto apod. Zvládne napodobení nebo obtažení různých tvarů, čar a klikyháků. Při kreslení již nestřídá ruce (pokud ano, nepřecvičujte, ale poraďte se s psychologem nebo spec.pedagogem v poradně). Řeč: Vyslovuje bez větších nedostatků (pokud ne, je nutná návštěva logopeda), mluví ve větách, dokáže smysluplně vyjádřit myšlenku, mluví gramaticky správně,používá i minulý a budoucí čas, rozliší jednotné a množné číslo. Zná své jméno a příjmení, jména rodičů a sourozenců, kamarádů, případně svoji adresu- pojmenuje běžné věci na obrázku, dokáže říct, k čemu se používají, dokáže rozlišit činnosti a profese. Umí tvořit protiklady, pozná a pojmenuje...

 

      

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud se Vám, lékaři nebo učitelkám v mateřské škole Vaše dítě jeví pro školu nedostatečně tělesně nebo duševně vyspělé, uvedete tuto skutečnost při zápisu.

Od 1. 9. 2016 se mění období, ve kterém je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce v základní škole. Původní termín 15. ledna až 15. února se mění na 1. dubna až 30. dubna.

Dále se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Do školního roku 2015/2016 bylo možné doručit žádost o odklad povinné školní řediteli základní školy, do které bylo dítě zapsáno, do 31. Května. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu (termín zápisu škola stanovuje v dubnu).

Z výše uvedeného vyplývá, že rodič do ZŠ doručí (klidně i písemně) žádost o odklad povinné školní docházky se všemi náležitostmi v době zápisu školy.

Vzor Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Objednat Vaše dítě k vyšetření v PPP můžete telefonicky, emailem nebo osobně. Při podrobném vyšetření odborní pracovníci spolu s rodiči zváží, zda je odklad pro Vaše dítě skutečně nutný a vhodný. Dítěti, jehož vývoj je v normě nebo u kterého se zjistí jen menší dílčí nezralosti, by naopak setrvání v mateřské škole bylo ke škodě a zbrzdilo by jeho další vývoj.

 

 

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP) STŘEDOČESKÉHO KRAJE - BENEŠOV

www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=bn

Žádost o vyšetření lze vyplnit on-line www.pppstredoceska.cz/zadost-o-vysetreni.php.

Pokud jste se objednali do PPP z vlastního rozhodnutí, informujte nás prosím o této skutečnosti i v mateřské škole. Mateřská škola připraví pro psychologa potřebné podklady, popř. vám zapůjčí diagnostické portfolio.