"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

1. Naše město krásné je, rádi v něm žijeme (1. – 5. 10.)

·  co je město – stavba našeho města

·  informace o Bystřici

·  znak Bystřice

·  co vše se v Bystřici nachází – kostel, ZŠ, obchody…

·  práce s plánkem Bystřice

·  kvíz ,,Jak znám město Bystřice“

·  pravidla silničního provozu, pro chodce

·  opakování dopravních značek

·  záchranné složky – důležitá telefonní čísla

 

 

2. Děti tiše, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí (8. - 12.10.)

· kdo je myslivec, hajný

· co jsou hony, proč se pořádají

· která zvířátka se ukládají na zimu

· strava, domečky zvířátek

· pojmenování a užitek zvířat

· tažní ptáci

- beseda o myslivosti

 

3. Dráčku,dráčku, dráčku, dones mě až k mráčku (15.-19.10.)

 • Jak se mění počasí, druhy počasí
 • Co vše dokáže vítr
 • Pokus - výroba umělého deště
 • Výroba papírových draků
 • Dráčci geometráčci -procvičování geometrických tvarů
 • Oslava dne stromů - společné sázení dubu, koláže z přírodniny, listů, kůry...
 

4. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle (22. – 26.10.)

· co je posvícení

· tradice

· historie

· posvícenské básně, písně

· vznik samostatného Československého státu

· pečení posvícenských koláčků

 

 

5. Dušičky slavíme u nás, Halloween v jiných zemích zas (29.10. - 2.11.)

 • Dušičky x Halloween - vyprávění, spojitost
 • výroba masek, strašidelného hradu, strašidel
 • strašidelný den - přehlídka strašidel, soutěže
 • příprava pokrmu z dýně
 • dlabání dýní
 • rej strašidel s baterkami
 

6. Přijede Martin na bílém koni, roznese sníh po celé zemi? (5.-9.11.)

 • Sv. Martin
 • dramatizace příběhu o sv.Martinovi
 • výroba lampiónů
 • řemeslo kominické
 • oblečení - roční období
 • pravidla třídy
 
7. Do vesmíru se podíváme, o planetách si něco povíme (12. - 16.11.)
 • planety, sluneční soustava
 • souhvězdí
 • otáčení Země kolem své osy a Slunce
 • vesmírná plavidla
 • první návštěvník vesmíru - Lajka
 • život kosmonautů
 • východ a západ Slunce
 • Den boje za svobodu a demokracii
8. Lvíčci ve světě vědy a techniky (19. - 23.11.)
 • slavní vynálezci
 • jak vzniklo kolo, letadlo a jiné vynálezy, které nám umožňují cestovat
 • vynálezy v domácnosti
 • zdroje energií
 • vynálezy umožňující vzájemnou komunikaci
 • můj vynález
9. Lvíčci se na Advent chystají, velké přípravy dělají (26. - 30.11.)
 • sv.Kateřina
 • výroba adventního věnce
 • povídání o Adventu, Vánocích
 • zdobení vánočního stromu na náměstí
 • vyrábění vánočních ozdob
 • čertovská výzdoba
 • básničky, písničky pro Mikuláše
 

DÍLČÍ PROJEKTY

 1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
 • ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)
  • vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě
  • elementární chápaní proměn v přírodě (roční období)
  • zkoumání přírodních jevů
  • přizpůsobení se vnějšímu prostředí i jeho změnám
  • zkoumání okolí kolem MŠ - zahrada, pole, les
 • VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)
  • poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základnám potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí...)
 • POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)
  • tvoření, manipulace s různým materiálem
  • rozvíjení pohybové zdatnosti
  • vyjádření se pohybem
 1. ZAJÍC HRYZÁLEK
 • ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)
  • každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků, pohybové hry
  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře aktivního pohybu a zdravé výživy
  • osvojení si poznatků i dovedností k podpoře zdraví i bezpečí
  • poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/ škodí vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny....)
  • příprava pokrmů - ovocné/ zeleninové saláty, výroba moštu, pomazánky... 
  • výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)
  • vytváření a společné dodržování pravidel, společenské normy chování
  • respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
  • pomáhat si a spolupracovat s ostatními
  • bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
  • povědomí o existenci jiných kultur a národností
 1. MYŠÁK LOGÍSEK
 • LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)
  • komunikace s vrstevníky i dospělými
  • průzkum správné výslovnosti
  • celkový rozvoj komunikativních dovedností dětí
  • každodenní logopedické chvilky
 1. JEŽEK FRANTIŠEK
 • DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)
  • prozkoumání našeho města a okolí
  • bezpečnost a pohyb dětí v blízkosti silnice
  • rozvoj správného a rychlého rozhodování
  • bezpečné přecházení na přechodu pro chodce řízeném semaforem i bez semaforu
  • bezpečná chůze po chodníku
  • používání ochranných pomůcek při jízdě na kole
  • bezpečná jízda na kole i ve správném směru

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Čte nám celá rodina
 • Vztah k četbě a knize
 • Každodenní předčítání dětem při relaxaci
 • Motivované a tematické pohádky k daným tématům
 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 
AKCE S RODIČI
 • Posvícenské pečení
 • Adventní dílny