"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

NA KTERÉ STRANĚ VOZOVKY MÁ CHODIT TŘÍDA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY?

NA KTERÉ STRANĚ VOZOVKY MÁ CHODIT TŘÍDA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Zajímavosti ze zákona o silničním provozu.

Na které straně vozovky se mohou pohybovat děti z mateřské školy?

Jako učitelky se poměrně často setkáváme s negativními komentáři a vadnými radami od spoluobčanů a řidičů, kteří nás potkají v autě či pěšky, při našem pobytu venku s dětmi.

Často se pohybujeme v úsecích, kde se nenachází chodník či stezka pro pěší a jsme nuceni s celou třídou jít po vozovce.

Většina lidí totiž neví, že platí jiná pravidla pro školní děti a mládež a jiná pro děti, které ještě neplní školní docházku, což jsou právě naše děti v mateřské škole.

Dle silničního zákona se organizovaná skupina dětí, které ještě nepodléhají povinné školní docházce, musí řídit ustanovením pro chodce, tzn., že musí chodit při levém okraji vozovky.

Nejprve  důležité body § 53


(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé
krajnice nebo pravého okraje vozovky.
 (3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji
vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
 

Nyní výňatky ze zákona pro organizovaný útvar chodců, mezi které patří i třída dětí:


§ 56
(1) Pro organizovaný útvar chodců, například příslušníků ozbrojených sil, školní mládeže nebo průvod, platí přiměřeně povinnosti řidiče podle § 5 odst. 1
písm. b), § 11 odst. 1, § 12 až 16, § 20 až 24, § 25 odst. 1 a 2, § 27, § 28 odst. 1, 2 a 5, § 29 a 30..
(6) Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce.
(7) Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, je oprávněn při
přecházení vozovky zastavovat vozidla.