"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

MLUVIT NENÍ JEN VYSLOVOVAT

MLUVIT NENÍ JEN VYSLOVOVAT

Mluvit není jen vyslovovat

Vytváření jednotlivých hlásek, zejména těch artikulačně náročnějších, trvá určitou dobu. Proto nepřesná nebo odchylná  výslovnost je jev pouze přechodný – vývojový. Tento jev se v průběhu dalšího vývoje, rozvojem motoriky mluvidel a sluchové diferenciace, ve většině případů upraví.  Mateřská škola je ideální prostředí pro rozvíjení dětské řeči.  Paní učitelky mají široké možnosti věnovat se cíleně a opakovaně rozvoji smyslového vnímání a obratnosti mluvidel, nácviku hospodaření s dechem, rozvoji fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, což mohou provádět během celého dne formou hry.

K logopedické prevenci patří rozvoj jemné a hrubé motoriky, pracovní, hudební a výtvarné činnosti. Smyslem logopedické prevence je pak  předcházení vadám v jejich celé šíři. Výchovně-vzdělávací program v MŠ podporuje všestranný harmonický vývoj dítěte a s tím i rozvoj všech řečových rovin. Mnohé děti se „rozmluví„ až po nástupu do mateřské školy.

Důležitý je mluvní vzor učitelky – je to jeden ze základních kamenů prevence a citlivé opravování dysgramatismů. Když 4leté dítě řekne: „Já jsem to vezmul“, učitelka mu odpoví: „Ano, ty sis to vzal". Neměli bychom říkat dítěti, že je to špatně, ale sami zopakujeme správnou gramatickou stavbu věty. U 3–4letých dětí je používání nesprávných tvarů ještě v normě, ale v 6ti letech už ne.

Je  velmi zarážející, že mnohým rodičům  nevadí špatná výslovnost dětí. Dítko je v předškolním věku, chystá se k zápisu do školy a rodiče nechtějí slyšet, že dítě tvoří hlásku „ r „ měkkým patrem – ráčkuje. Náprava je v tomto věku a po zafixování nesprávné výslovnosti velmi složitá a zdlouhavá.

Logopedického nácviku se zúčastňují i rodiče dětí  a mohou tak daleko lépe s dětmi procvičovat doma. Bohužel, takových rodičů je velmi málo, spíše se setkáváme s tím, že  se dítěti doma po této stránce nikdo nevěnuje. Dítě řekne pravdu a ani nemusí, logopedka ihned pozná, zda mu byla doma věnována péče. Přitom to není nic složitého – obvykle stačí s dítětem procvičovat 5 minut  denně  či obden – podle zápisu v deníčku nebo sešítku.

Často  slyšíme na adresu některých logopedických pracovnic, že byly takové a onaké, že jejich dítko nic nenaučily. Logoped není od toho, aby naučil dítě správně vyslovovat.  Poradí, předvede, usměrní a pomůže, zbytek je záležitost rodičů.

Kdysi nám jedna maminka řekla, že na  logopedické nápravě řeči učili jejich chlapce jen samé blbosti: hýbání jazýčkem, grimasy, úsměvy, mračení, olizování …a že je tam zbytečné chodit. Omyl! I tohle je součást logopedické práce. 

Do pátého (s tolerancí do sedmého) roku dítěte jsou chyby ve výslovnosti chápány jako fyziologický jev - POSOUZENÍ JE VŠAK INDIVIDUÁLNÍ, PODLE ROZSAHU CHYB A ZPŮSOBU TVOŘENÍ HLÁSEK. Přesto, že je vývoj výslovnosti individuální a variabilní platí pro její osvojování jisté zákonitosti:

1. samohlásky, dvojhlásky


2. P, B, M, T, D, N, K, G, CH, J, F, V do 3. roku


3. L, Ť, Ď, Ň, začíná vývoj Č, Š, Ž do 4. roku s tolerancí do 5. roku


4. C, S, Z, R, Ř do 5. roku s tolerancí do 7. roku 


Náprava vad řeči po 7. roce se stává delší a náročnější!

 
Autorka článku Bc. Radka Zadrabajová


Zdroj článku: https://skolka-vk.webnode.cz/logopedie/