"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ŘÍKADLA S POHYBEM

DÉŠŤ

Kap, kap, kap, kapi, kapi, kap. (klepat ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, kam půjdeme, (prsty naznačovat déšť)

v dešti zůstat nemůžeme, (otáčet hlavou do stran)

schováme se pod okap, (dřep)

tam to kape kapi, kap. (klepat ukazováčkem do dlaně)

 

Kap, kap, kap, kapi, kapi, kap. (klepat ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, to je vody, (prsty naznačovat déšť)

nebojme se nepohody, (otáčet hlavou do stran)

pod stromem se schováme, (dřep + nad hlavou z prstů stříška)

na sluníčko počkáme. (rukama naznačovat sluneční paprsky)

 

Kap, kap, kap, kapi, kapi, kap. (klepat ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, prší ještě, (prsty naznačovat déšť)

to je vody, to je deště, (dlaně přiložit na tváře)

schováme se pod keřem, (dřep + zkřížit ruce na prsou)

až přestane, půjdem ven. (stoj + chůze na místě)

 

 

 

MEDVĚD

Medvěd klepe peřinu, (klepeme rukama do stehen)

už se chystá na zimu, (klepeme rukama do stehen)

záležet si musí dát, (kýváním hlavy vyjadřujeme souhlas)

až do jara bude spát. (zavřeme oči a složíme si ruce pod hlavu)

 

ŠAŠKOVA ROZVIČKA

Když se tahá za šňůru,

když se tahá za šňůru,

šašek skáče nahoru,

šašek skáče nahoru.

 

Roztahuje rukama,

roztahuje rukama,

vykopává nohama,

vykopává nohama.

 

Takhle jede na koni,

takhle jede na koni,

a nakonec se ukloní,

a nakonec se ukloní.

 

ŽABÍ ROZCVIČKA

Žába leze po žebříku, (napodobujeme šplhání)

natahuje elektriku. (předvádíme natahování rukama do upažení)

Nejde to, nejde to, (vyjadřujeme kroucením hlavou nesouhlas)

necháme to na léto. (točíme se dokola)

 

TO JSOU RUCE

TO JSOU RUCE

To jsou ruce, to jsou dlaně, (ukazujeme dlaně)

mýdlo s vodou patří na ně.  (předvádíme mytí rukou)

A po mýdle dobré jídlo,  (hladíme si bříško)

a po jídle zase mýdlo.  (předvádíme mytí rukou)

 

RANNÍ PŘIVÍTÁNÍ

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.  (pokyvujeme hlavou vpravo i vlevo)

Bum, bum, ratata,  (dupeme)

nejsme žádná mrňata.  (dupeme a pohybem hlavy vyjadřujeme nesouhlas)

Jako z vody rosteme,  (vytáhneme ruce do výšky)

hezký den si přejeme.  (usmějeme se na sebe)

 

KAŽDÁ RUČKA

KAŽDÁ RUČKA

Každá ručka má prstíčky,  (svíráme a rozevíráme ruce v pěst)

sevřeme je do pěstičky,  (svíráme a rozevíráme ruce v pěst)

bum, bum, na vrátka,  (boucháme pěstmi o sebe)

to je krátká pohádka.  (boucháme pěstmi o sebe)

 

Ručičky si spolu hrají,  (mlýnek rukama)

spousty práce nadělají,  (mlýnek rukama)

bum, bum, na vrátka,   (boucháme pěstmi o sebe)

to je krátká pohádka.   (boucháme pěstmi o sebe)

 

Dvě nožičky taky máme,  (dupeme nožičkami)

pěkně s nimi zadupáme,  (dupeme nožičkami)

dup, dup, za vrátky,  (dupeme nožičkami)

to je konec pohádky.  (dupeme nožičkami)

 

MYŠKA TANEČNICE

MYŠKA TANEČNICE

Měl jsem myšku tanečnici, (ruce vbok)

tancovala po světnici, (ruce vbok + otočíme se dokola)

byla černá i bílá, (tleskáme)

každému se líbila. (tleskáme)

 

Když jsem přišel ze dvorečka, (pochodujeme na místě)

točila se dokolečka, (ruce vbok + otočíme se dokola)

dupla tam a dupla sem, (dupneme nejdříve levou nohou a poté pravou nohou)

mrskla fouskem pod nosem. (ukazováčky naznačíme fousky pod nosem)

 

DEŠŤOVÉ KAPIČKY

DEŠŤOVÉ KAPIČKY

Desťové kapičky, (ťukáme o sebe ukazováčky) 

dostaly nožičky, (ťukáme o sebe ukazováčky)

běhaly po plechu, (zlehka dupeme)

dělaly neplechu. (silně dupeme)

 

BRAMBORA

BRAMBORA

Koulela se ze dvora (naznačujeme rukama koulení)

velikánská brambora. (ukazujeme velikou bramboru)

Neviděla, (zakryjeme si oči)

neslyšela, (zakryjeme si ušii)

když odněkud ze zhora (ukazujeme směrem nahoru)

spadla na ní závora. (tleskneme rukama)

Kam koukáš, ty závoro? (z rukou si uděláme brýle)

Na tebe, ty bramboro. (ukazujeme ukazováčkem)

Kdyby tudy projel vlak, (naznačujeme vlak)

byl by z tebe bramborák.(tleskáme)

 

To to zebe

To je zima, to to zebe, (ruce hladí tělo)

když padají vločky z nebe, (pomocí prstů naznačujeme sněžení)

obléknem si rukavice, (třít ruce o sebe)

bundy, šály i čepice, (ukazujeme na těle)

vyjdem mezi paneláky,  (chůze na místě)

budem stavět sněhuláky. (naznačujeme tři koule

 

Sněží, sněží

Sněží, sněží, mráz kolem běží,

zima je kočičce, hřbet se jí ježí.

Fouká, fouká, bílá je louka,

zima je pejskovi, ke kamnům kouká.

Endele, bendele

Endele, bendele, (postupně otočíme dlaně vzhůru)

tak i tak, (postupně otočíme dlaně dolů)

budeme si spolu hrát. (plácáme dlaněmi do stehen)

Na honičky, (běžíme na místě)

na pohádky, (složíme ruce pod bradu)

poletíme tam, (jdeme do středu kruhu)

i zpátky. (vrátíme se zpět)

Spojíme se dohromady, (chytneme se za ruce)

najdeme tu kamarády. (držíme se za ruce)

Už to jede, už to jede. (běžíme v kruhu)

Stát!

Endele, bendele,

tak i tak,

budeme si spolu hrát.

 

Sněhulák

Hop, hop, hop, (skáčeme na místě)

vpravo, vlevo, vbok. (ukazovat rukama)

Poskakujte všichni s námi, (poskakovat na místě)

sněhuláčku mezi námi. (poskakovat na místě)

Hop, hop, hop,

vpravo, vlevo, vbok.

Vločka

Letí vločka z nebe, (běháme po špičkách)

nos ji hrozně zebe. (běháme a držíme se za nos)

Vše se změní rázem, (zastavíme)

až dopadne na zem. (sedneme si do dřepu)

 

Padá snížek bělounký

Padá snížek bělounký,

má kožíšek hebounký,

ten kožíšek zmrzlý je,

zastudí a roztaje.