"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

PŘIHLÁŠKA NA SKUPINOVÝ KROUŽEK LOGOPEDIE

I. pololetí 2019/2020

LOGOPEDIE SKUPINOVÝ KROUŽEK - BROUSEK PRO TVŮJ JAZÝČEK

LOGOPEDIE SKUPINOVÝ KROUŽEK - BROUSEK PRO TVŮJ JAZÝČEK

Tento kroužek dětem hravou a zábavnou formou nabízí prevenci logopedických obtíží a rozvíjí u dětí všechny jazykové roviny. 

Kroužek je vhodný pro děti s i bez logopedických obtíží. Kroužek je veden zábavnou a aktivnou formou, která je pro děti atraktivní.

CENA: 70 Kč/ 45min., vč. výukového materiálu

Co se na kroužku logopedie bude u dětí rozvíjet a procvičovat:

     - hravou a zábavnou formou procvičovat a uvolňovat artikulační orgány
     - naučit se pracovat s dechem
     - rozvíjet hrubou, jemnou motoriku
     - prostorovou a časoprostorovou orientaci
     - zrakovou a sluchovou percepci
     - rytmizaci
     - procvičení, upevňování a fixace daných hlásek
     - sociální dovednosti
     - slovní zásoba
     - dbát na hlasovou hygienu
     - využívat zrcátka, předměty k foukání, obrázkový materiál, básničky, říkanky,....
 
Dle počtu přihlášených dětí bude kroužek probíhat na HB i OP pod vedením Mgr. Petry Kubálkové a Lucie Skřipské DiS.
 
 
 

LOGOPEDIE SKUPINOVÝ KROUŽEK NA HLAVNÍ BUDOVĚ

Číslo lekce
 
Kde
1.  
2.
 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.