Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

KDY A KDE:

Hlavní budova MŠ - každou středu od 15,15 - 16,00 hod.

 

KDO : Mgr. Petra Kubálková, logopedická asistentka

 

CENA: 70 Kč/ lekci, vč. výukového materiálu

 

TERMÍNY  A POČET LEKCÍ NA II. pololetí 2018/2019 - bude upřesněno

 

MINIMÁLNÍ POČET DĚTÍ PRO OTEVŘENÍ KROUŽKU: 6 dětí

PŘIHLÁŠKA NA HROMADNÝ KROUŽEK LOGOPEDIE S PETROU

II. pololetí 2018/2019

LOGOPEDIE SKUPINOVÝ KROUŽEK - BROUSEK PRO TVŮJ JAZÝČEK S PETROU KUBÁLKOVOU

LOGOPEDIE SKUPINOVÝ KROUŽEK - BROUSEK PRO TVŮJ JAZÝČEK S PETROU KUBÁLKOVOU

Tento kroužek dětem hravou a zábavnou formou nabízí prevenci logopedických obtíží a rozvíjí u dětí všechny jazykové roviny. 

Kroužek je vhodný pro děti s i bez logopedických obtíží. 

Co se na kroužku logopedie bude u dětí rozvíjet a procvičovat:

     - hravou a zábavnou formou procvičovat a uvolňovat artikulační orgány
     - naučit se pracovat s dechem
     - rozvíjet hrubou, jemnou motoriku
     - prostorovou a časoprostorovou orientaci
     - zrakovou a sluchovou percepci
     - rytmizaci
     - procvičení, upevňování a fixace daných hlásek
     - sociální dovednosti
     - slovní zásoba
     - dbát na hlasovou hygienu
     - využívat zrcátka, předměty k foukání, obrázkový materiál, básničky, říkanky,....
 
A s paní učitelkou Mgr. Petrou Kubálkovou se také můžete soukromě domluvit na individuálních lekcích.
 
 
Kroužek logopedie na odloučeném pracovišti zrušen kvůli malému počtu přihlášených dětí!!! 

LOGOPEDIE SKUPINOVÝ KROUŽEK NA HLAVNÍ BUDOVĚ

Číslo lekce
Středa 15:15 - 16:00
HB
1. 13.2.
2.
20.2.
3. 27.2.
4. 6.3.
5. 13.3.
6. 20.3.
7. 27.3.
8. 3.4.
9. 10.4.
10. 17.4.
11. 24.4.
12. 15.5.
13. 22.5.
14. 29.5.
15. 5.6.
16. 12.6.