"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Logopedická prevence 

Správná mluva je vizitkou každého z nás, avšak zkušenosti pedagogů, klinických logopedů varují, že stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti. Pokud se porucha podchytí včas a dojde k efektivnímu působení nejen v MŠ, u klinického logopeda, ale především doma, je velké procento úspěšnosti jejího úplného odstranění. Velkou roli ve vývoji řeči hraje zájem a všímavost Vás rodičů. Využijte své role a moci, buďte všímaví, kreativní a nebojte se v případě pochyb se na nás obrátit. Z hlediska vývoje řeči přibližně kolem 7. roku končí to nejvhodnější období, aby se řeč a vůbec komunikace správně rozvinula, dítě se naučilo dobře vyslovovat a řeč i výslovnost se stačila upevnit.

Jak mohu dítěti pomoci

mluvte s dětmi správně, čtěte jim pohádky, vyprávějte si zážitky, vysvětlujte jim obsah shlédnutého filmu, aby mu rozuměly a poznávaly nová slova, buďte trpěliví a vyslechněte vyprávění svého dítěte, dejte mu příležitost mluvit, vyjádřit se…

Nedejte na rady typu (byť od odborníka), že v 5 letech je ještě čas. NENÍ  TO  PRAVDA! (např. tříleté děti již mají hovořit a to přinejmenším v jednoduchých větách).

Procvičujte doma s dětmi to, co vám logoped zaznamená do notýsku.

Dítě má pomůcky potřebné k logopedické práci. K předávání informací mezi učitelkou a rodiči slouží notýsek, který si děti vždy nosí.

Některé zásady pedagogické prevence

Nenutit dítě mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj!

Nezesměšňovat dítě opakováním jeho chyb­ných výpovědí.

Netrestat, nekritizovat a neupozorňovat dítě, že mluví špatně.

Neopravovat ho, nevracet se, aby něco vyslovilo, zopakovalo, zodpovědělo správně.

Nepřerušovat dítě při mluvení.

Nevyčítat dítěti, že málo a špatně mluví.

Nenutit dítě mechanicky opakovat předříká­vaná slova bez pochopení jejich obsahu.

Nenutit dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud samo nechce.

Nevystavovat dítě komunikačním situacím, v nichž by selhalo nebo se cítilo neúspěšné.

Nepodceňovat ani nepřeceňovat komuni­kační schopnosti dítěte.

Nestresovat dítě nedostatkem času, netrpělivostí.

Nezapojovat dítě do činností, které v něm vy­volávají strach a úzkost.

Nevyvozovat u dítěte správnou výslov­nost narušené hlásky — to je v kompetenci logopeda.Zdroj článku: https://skolka-vk.webnode.cz/logopedie/