"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

1. Hej, hej, hej, masopustní rej (25.2. - 8.3.)

 • masopust a jeho tradice, tradiční masopustní masky a jejich symbolika
 • taneční úterý, popeleční středa, tučný čtvrtek
 • masopustní hry (Na Medvěda, Šimla, Babský mlýn), tance - Šablový tanec, Mateník a jiné lidové tance a popěvky
 • výroba masek, pečení masopustního pečiva
 • masopustní dílničky a rej s rodiči
 • výroba společných masek a masopustní průvod obcí
 • pokračujeme v poznávání hudebních nástrojů, jejich výrobě
 • jak použít hlas a své tělo v kombinaci s hudbou
 • popletené pohádky
 • tradiční řemesla a profese
 • svátek MDŽ
 
2. Zimo, zimo, jdi už pryč nebo na tě vezmu bič (11. - 15.3.)
 • březnové pranostiky
 • předjaří, první jarní květiny a poslové jara
 • pozorování probouzení přírody
 • změny počasí 
 • příprava k zápisu
 
3. Od pramínku k moři (18. - 22.3.)
 • poznáváme cestu a koloběh vody - pramen, řeka, moře, oceán
 • znečištění vod, čištění studánek
 • jak šetřit s vodou a možnosti její recyklace např. používání dešťové vody
 • voda sladká x slaná (experimenty)
 • oslava Dne vody
 • vynášení Morany a přivítání jara
 • návštěva Základní školy
 • příprava k zápisu "Zápis nanečisto" - hrajeme si na školu
 
4. Kniha, můj dobrodružný kamarád (25. - 29.3.)
 • abeceda není věda, hry s písmenky, slovy, příběhy
 • březen měsíc knihy
 • dětská kniha (spisovatel, ilustrátor, knihovnice)
 • návštěva knihovny
 • výroba vlastní knihy
 • hrajeme si na školu
 
5. Jaro už je zpátky, pojďme se podívat za mláďátky (1. - 5.4.)

 • zvířátka domácí a volně žijící
 • jarní mláďátka
 • probouzení zvířátek ze zimního spánku
 • kde zvířátka bydlí
 • potravní řetězec
 • poznávání - srst, peří, kůže
 • zvuky zvířat
 • hádanky o zvířatech
 • výlet za domácími zvířátky
 
6. Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný (8. - 19.4.)

 • velikonoční tradice, zvyky, symboly
 • velikonoční pranostiky
 • Velikonoce u nás a v jiných zemích
 • učíme se velikonoční koledy
 • barevný týden - barevné oblékání 
 • cesta za velikonočním zajíčkem
 • velikonoční pečení
 • výroba velikonočních přání
 • zdobení vajíček, pletení pomlázek
 • setí obilí
 • tvořivá dílna s rodiči
 • výlet do Ekocentra - pozorování zraněných zvířat z důvodu znečištění přírody (plechovky, olej ve vodě...)
 • program Duhový cirkus - předmatematická výchova pro předškolní děti
 
7. Naše Země krásná je, když na ní vše funguje (22. - 26.4.)
 • třídění odpadu, recyklace
 • ohrožené druhy zvířat
 • znečištění vod, ovzduší, přírody
 • společné čištění prostředí
 • třídění odpadu u nás ve třídě
 • oslava Den Země
 • ochrana životního prostředí
 • návštěva sběrného dvora
 
8. Haló, čarodějky, je náš den, oprašte košťata, poleťte ven (29.4.-3.5.)
 • tradice - čarodějnice
 • 1. Máj
 • čarodějnický rej v maskách
 • čarování a kouzlení
 • sázení bylinek na čarodějnou zahrádku
 • rozdíl mezi dobrem x zlem (hledání v pohádkách)
 • vymýšlení čarodějnických jmen a kouzel
 • vaření v kotlíku
 • program Saxana aneb strašidel se nebojíme - U Hlaváčků

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • posílení potřeby být v kontaktu s jarní přírodou
 • elementární chápání proměn v přírodě
 • práce související s péčí o zvířata, přírodu v jarním období

 

2. ZAJÍC HRYZÁLEK 

 • výlety do přírody
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře aktivního pohybu a zdravé výživy

 

3. MYŠÁK LOGÍSEK

 • zkvalitnění výslovnosti dětí, procvičování problémových hlásek
 • logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel

 

4. JEŽEK FRANTIŠEK 

 • rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice
 • rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým

 

AKCE:

 • Pečení masopustních koblížků
 • Masopustní dílna a rej s rodiči
 • Duhový cirkus - předmatematická výchova
 • Masopustní průvod městem
 • Beseda se zubní hygienistkou
 • Vynášení Morany
 • Divadlo U Hlaváčků - Saxana aneb strašidel se nebojíme
 • Ekocentrum Vlašim