"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

VYÚČTOVÁNÍ

Přehled o jednotlivých akcích a nákladech máte celý rok dispozici na Kalendář akcí.

   

      

KULTURNÍ FOND

KULTURNÍ FOND

Kulturní fond (KF) slouží k úhradě akcí (divadel, výletů, exkurzí, fotografování dětí, atd.) pořádaných mateřskou školou. Zálohové platby do KF budou probíhat 2x ročně. Ze zálohy budou odečteny náklady na akce, kterých se dítě skutečně zúčastnilo.  

Na konci zúčtovacího období obdrží rodiče informaci o zůstatku na KF. Dětem, které pokračují v docházce do MŠ, bude zůstatek převeden. Těm dětem, které končí docházku u nás ve škole, bude přeplatek vrácen na účet, který uvedou zákonní zástupci.

Na období září – prosinec 2020 je výše zálohy pro třídu Berušky a Motýli 500,-Kč, pro ostatní třídy 750,- Kč. V této ceně je zahrnuté i předvánoční focení portrétů dětí, dle závazného zájmu rodičů.

Na období leden - červen 2020 je výše zálohy pro třídu Berušky a Motýli 700Kč, pro ostatní třídy 1.000Kč.

Během září 2020 a ledna 2021 obdrží každý lístek s informací o částce, čísle účtu a variabilním symbolu (bude jiný, než na školné a stravném!). 

Vyúčtování vám na vyžádání předloží třídní učitelky na vaší třídě.

Úhradu provádějte převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně školy.