"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

KDO DIAGNOSTIKU MŮŽE PROVÁDĚT

Diagnostiku provádí každý, kdo se zamýšlí nad dítětem.

Diagnostika není jen předmětem pedagogiky, psychologie nebo lékařských věd, diagnostikují i rodiče. Provádí laickou diagnostiku, když si kladou otázky o dítěti, např. proč si nechce kreslit, běhat, proč má časté výkyvy nálad, apod.

Diagnostiku provádí:

  • Rodina – dítě sledují rodiče či prarodiče. Zde hodně záleží na jejich informovanosti a úrovni znalostí vývojové psychologie.
  • Mateřská škola – dítě hodnotí pedagog, školní psycholog, logoped nebo speciální pedagog výchovně vzdělávacího procesu. Diagnostika ve školním prostředí je dlouhodobá, vychází většinou z pozorování dítěte v běžných situacích a interakcích s vrstevníky.
  • Poradenská zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC) jsou zařízení, která poskytují služby všem dětem před nebo při povinné školní docházce. Řeší školní zralost, pedagogicko-psychologickou diagnostiku, odklad školní docházky, výchovné problémy, problémy s učením – používání pomůcek, jak učit nadané dítě, dítě s postižením atd. Vyšetření provádí tým specialistů (speciální pedagog nebo psycholog, sociální pracovnice).
  • Zdravotnické instituce – dítě diagnostikují lékaři (dětští, neurologové, psychiatři…).
  • Zájmové organizace – vedoucí zájmových oddílů, zájmových kroužků, kteří sledují a především rozvíjí zájmy dítěte.