"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

3. INTEGROVANÝ BLOK - SNĚŽÍ SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

Prosinec

ELCE PELCE DO PEKELCE 3.12-7.12.

- čertí říkadla

- Svatý Mikuláš a legenda o něm

- čertí dopoledne v maskách

- mikulášská nadílka v naší MŠ

- plnění úkolů z vánočního kalendáře

 

ADVENT UŽ NÁM ZAČÍNÁ, CO TO DĚTI ZNAMENÁ? 10.-21.12.

- vánoční zvyky a pranostiky

- příprava na Vánoce

- vánoční symboly

- Vánoce v jiných zemí

- pečení vánočního pečiva

- zdobení stromečky a výzdoba třídy

- vánoční předsevzetí

- čtení vánočních pohádek

 

DÍLČÍ PROJEKTY

LDLB

- povedeme děti k povědomí o významu životního prostředí - přírody, střídání koloběhu života v přírodě

- povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě(roční období)

- budeme zkoumat přírodní jevy

 

ZH

- povedeme děti k vzájemné spolupráci

- budeme posilovat prosociální chování, ve vztahu k druhým lidem - rodina

- povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování na zahradě i mimo mateřskou školu

 

ML

- rozvoj komunikačních dovedností se správnou výslovností

- posílení motoriky a obratnosti mluvidel

 

JF

- rozvoj dovedností potřebných k bezpečnému chování v zimním období

- důležitost bezpečnostních prvků při špatném počasí

 

Akce na prosinec

 5.12. nás navštíví Mikuláš se svým doprovodem

 6.12. Interaktivní Vánoční pořad koled u Jelena

7.12.-Čertovský karneval

 11.12. Vánoční tvoření s rodiči

20.12.-Návštěva kostela

-

Leden

A NOVÝ ROK VÁM VINŠUJEM

-Novoroční přání

-Co jsem dostal od Ježíška

-Tři králové

 

ZIMNÍ OBLEČENÍ , ZIMNÍ SPORTY,DOPRAVA V ZIMĚ

 - Zimní hry a sporty na sněhu

 - Zima na horách a v dolinách-(rolba,skůtr..)

 - Zimní sporty v televizi ( krasobruslení, hokej, skoky na lyžích, bobová dráha)

 - Vím co smím (zásady bezpečnosti při sportování, ochranné pomůcky )

- Utkání spolužáků ve sport. aktivitách

-

 

ZIMA V POHÁDKÁCH

-Zimní království

-U dvanácti měsíčků

-Čtvero ročních období

-Prohlížení knih z domova

 

ZVÍŘATA V ZIMĚ

  - Pozorování stop ve sněhu

  - Výprava ke krmelci

  - Potrava pro zvířátka

 - Srovnání života zvířat lesních x domácích

 - Problémy zvířat v zimě ( namrzlé tlapy, chlad, zmrzlá voda k pití..)

 - Vhodné a nevhodné chování k živým tvorům

 - Pohádky o zvířatech, práce s encyklopediemi

 

PTÁCI V ZIMĚ

- Příprava krmení pro ptáčky

 - Pozorování ptactva na zahradě, v lese, na vycházkách

 -Písně a tance o ptáčcích

- Výroba krmítek

- Pozorování ptačích stop

 - Pranostika:Na Hromnice si skřivan musí vrznout i kdyby měl zmrznout.

Únor

ZIMNÍ RADOVÁNKY SE SNĚHULÁKY

-Jarní prázdniny

 

DOBA LEDOVÁ A PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

- Život v pravěku

 - Vaření pravěkého jídla

 - Porovnání stravy dříve a nyní

 - Porovnání oblékání dříve a nyní

 - Dinosauří svět, mamuti

 

ZA POLÁRNÍM KRUHEM

- Život v severských státech

 - Co se děje pod zamrzlou hladinou

 -Různá skupenství vody

- Bádání, zkoumání, objevování tajemství ledu, experimenty s ledem

-Svatý Matěj-24.2.-patron řemeslníků (řezníků,tesařů..)

 

BACIL EMIL A LIDÉ

-Příčiny nemocí

-Bylinky léčí

-Zdravá strava

 

DÍLČÍ PROJEKTY

LDLB

- povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř

- budeme rozvíjet poznatky o živých tvorech v přírodě, hlavně v zimním období(stopy ve sněhu)

ZH

-budeme podporovat zdravý životní styl-vycházky za každého počasí,zdravá strava,každodenní cvičení

-upozorňovat děti,aby nesbíraly potraviny ze země,pokud neví o jejich původu

-budeme děti učit sebeovládání

ML

-každodenní logopedická prevence

- formou hry děti plní různé úkoly rzvíjející slovní zásobu,sluch. paměť

-nabízíme grafomot. listy

JF

-seznámí se se zimními dopr. prostředky

-upevňujeme poznatky bezpečného pohybu na dětských dopr. prostředcích

AKCE

Leden

Návštěva kostela-Betlémy

24.1.-Les v noci nespí-výukový program z Ekocentra Hrachov

Únor

20.2.- Magda Malá-hudební program