"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ČLÁNKY K TÉMATU VÝBĚRU ZŠ

DESET RAD
DESET RAD: 1. Jaká škola je dobrá? Splňuje to, co se od ní očekává. Dítě v ní získá základní vzdělání podle stanovených osnov, ale s ohledem na jeho schopnosti a nadání. Škola ho připraví k dalšímu vzdělání na střední škole nebo učilišti. Vyučování by pokud možno nemělo být pro dítě otrava. Dítě by se nemělo bát do ní chodit a mělo by se do ní po prázdninách těšit. 2. Jak poznáte dobrou školu? Pokud školu teprve hledáte, nejvíc se dozvíte od známých, kteří tam děti mají a kterým důvěřujete. "Ptejte se. Dětí, učitelů, ředitele. Navštivte školu, sledujte její webové stránky, seznamte se s její výroční zprávou. Domluvte se s ředitelem a navštivte konkrétní vyučovací hodinu," radí rodičům Jiřina Tichá, ředitelka odboru základního vzdělávání ministerstva školství. Důležitým hlediskem je i úspěšnost žáků při přijímačkách na střední školy. "Pokud bude většina žáků neúspěšná, pak s tou školou pravděpodobně není něco v pořádku," říká Michal Trunda z odboru péče o pedagogické pracovníky. Podle...
JAK SE POZNÁ DOBRÁ ŠKOLA
Jak se pozná dobrá škola Publikováno 05.09.2011 | zdroj: Respekt 36/11, autor: Hana Čápová Školní lavice se znovu zaplnily a první slova ministra školství ukazují, že hlavním úkolem dneška je upevnění kázně českých dětí. Atmosféra ve školách je bezpochyby zásadní věc. A většina z nich se na zlepšování vztahů mezi dětmi, učiteli a rodiči už nějaký čas zaměřuje. Jaký kus cesty jsme na tomto poli za léta svobody urazili? Třída šesťáků základní školy v pražském Slivenci se po prázdninách schází v hodně prořídlé podobě. Může za to nejen tradiční odliv dětí do víceletých gymnázií. Šest dětí letos odešlo proto, že si jejich rodiče se školou neporozuměli. Nelíbilo se jim, že se jejich ratolesti učí spolu s několika hyperaktivními dětmi, které ostatní ruší, a že zvýšená péče, kterou jim učitelé věnují, ohrožuje vzdělávání jejich dětí. Krátce před prázdninami navrhli škole své řešení: buď se zbavíte těch neukázněných žáků, nebo dáme děti jinam. Ředitelka Romana Lisnerová ale...

JAK POZNÁM DOBROU ZŠ

JAK POZNÁM DOBROU ZŠ

Konkrétní informace o té které škole čerpejte z Výroční zprávy školy a z inspekčních zpráv, které vznikly na základě hospitace České školní inspekce.

Výroční zprávu školy uveřejňují většinou na svých webových stránkách nebo vám ji ředitel na vyžádání pošle emailem.

Inspekční zprávy dohledáte na www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy.

Při výběru té správné školy přejeme šťastnou ruku. 

Jak vybrat správnou základní školu?

Přechod z mateřské školy na základní je pro každé dítě velkým životním krokem, musí se proto pečlivě promyslet. Při uvažování o správné ZŠ byste jako rodiče neměli opomenout několik základních věcí. Později by totiž mohly ovlivnit studijní vývoj vašeho dítěte. Informujte se v dostatečném předstihu o tom, co která škola nabízí.

Nejprve si vytvořte výčet škol, které by vás zajímaly, a zjistěte si, kdy pořádají den otevřených dveří. Uspořádejte si seznam tak, abyste navštívili jak velké školy s dlouhodobou tradicí, které nabízejí širokou škálu doprovodných zájmových kroužků, tak i ty rodinnějšího charakteru, které v přístupu k dětem využívají novější metody. Uvažujte o tom, jaký školní systém (např. Montessori, Waldsdorf, Dalton, či klasická výuka) by byl pro vaše dítě nejlepší. Už jen z porovnání těchto možností budete mít jasnější představu.

Nezapomeňte se na návštěvy škol připravit už doma. Na internetu jsou většinou k dispozici výroční zprávy, ve kterých se dočtete o úspěšnosti přijetí absolventů ZŠ na střední školy spolu s rozdělením jejich zaměření. Zjistíte také, jakých úspěchů škola dosáhla na různých meziškolních soutěžích či jak investuje do zkvalitnění prostředí pro své žáky.

Samotná návštěva školy a dojem, který na vás po úvodní exkurzi udělá, hodně napoví. Jste to vy, kdo zná své dítě nejlépe, a proto pro něj určitě vyberete to správné. Na první pohled si při prohlídce všímejte vybavenosti školy, například zda má samostatnou jídelnu a jaký jídelníček v ní nabízí. Mnohé školy, především ty rodinného charakteru, nemají vlastní jídelnu a děti musí v poledne přecházet do jiné budovy. Dále se zaměřte na to, zda má škola vlastní tělocvičnu, popřípadě školní hřiště, na které se mohou chodit děti o přestávkách vyvětrat. Ze zařízení tělocvičny lze usuzovat, jak škola podporuje sportovní aktivity svých žáků různými kroužky. Na chodbách nezapomeňte sledovat nástěnky s oceněními. Z těch se o vnitřním životě školy dozvíte snad nejvíce. Důležitým kritériem je zejména pro zaměstnané rodiče také přítomnost školní družiny, její prostory a celková organizace volného času v ní. 

Vybavenost školy je ale jen jedním z kritérií výběru. Co byste určitě neměli podcenit, je osobní setkání s jednotlivými učiteli, kteří se od nového školního roku vašich dětí ujmou. Povídejte si s nimi o tom, jakou metodou k dětem přistupují, zjišťujte, jaké jsou povahy (aby se z principu nerozcházeli s povahou vašeho dítěte) a snažte se odhalit, zda budete schopni takovému pedagogovi v budoucnu důvěřovat a před dítětem s ním táhnout za jeden provaz. Zeptejte se ho, kolik dětí bude do třídy chodit, porovnejte tento počet s prostorem třídy a pokuste si vašeho syna či dceru v takovém prostředí představit. Zajímejte se, jaké školy v přírodě se budou organizovat, kolik dětí a kolik dozoru pojede a jaký jim připravují program. Ptejte se také po nabídce talentových kroužků. Když nebudete muset své dítě každé odpoledne někam převážet, ušetříte spoustu času. 

Důležitým hlediskem je v dnešní době kvalita výuky cizích jazyků, kterou je škola schopna nabídnout. Sledujte proto vybavenost jazykových učeben, odbornost učitelů, systém, podle jakého jsou děti členěny do jednotlivých výkonnostních skupin i počet nabízených jazyků. Ověřte si, zda si bude moci vaše dítě ve vyšších ročnících přibrat k hlavnímu jazyku třeba i druhý, doplňkový. Zeptejte se, jaké jsou ve vyšších třídách možnosti jazykových pobytů a s jakými školami má ta vámi vybraná uzavřené partnerství.

Jako rodiče máte možnost přihlásit své dítě na jakoukoliv školu v ČR. Jediným důvodem, proč by někde nemohlo být přijato je naplnění třídních kapacit žáky z bližších spádových lokalit, tzv. školského obvodu, určeného podle místa trvalého bydliště. Jinak ale hrajete ve výběru základní školy hlavní roli právě vy.

Autorka článku Klára Šponerová

Zdroj článku https://jdemedoskoly.cz/Clanek/2724/jak-vybrat-spravnou-zakladni-skolu