"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

Kouzelný pohádkový svět (1. 3. – 5. 3. 2021)

 • Jaké známe knížky (leporela, pohádkové knížky, vyprávění příběhů podle obrázků, příběhy o dětech a zvířátkách,…)
 • Známí čeští spisovatelé (Božena Němcová, K. J. Erben, Josef Lada,…)
 • Známí čeští ilustrátoři dětských knih (Helena Zmatlíková, Josef Lada,…)
 • Rozdíl mezi poezií a prózou
 • Co jsou to bajky
 • Známé pohádkové postavy
 • Karneval v pohádkových kostýmech
 • Návštěva knihovny

Čím jednou budu (8. 3. – 12. 3. 2021)

 • Jaké jsou pracovní profese
 • Jaké je zaměstnání mých rodičů
 • Jaké jsou ochranné pracovní pomůcky

Jaro přichází (15. 3. – 19. 3. 2021)

 • První jarní den (20. 3. 2021)
 • Březnové pranostiky
 • Jarní počasí
 • Změny v přírodě - příroda se probouzí po zimním spánku
 • První jarní květiny
 • Vynášení Morany

Hody, hody, doprovody, Velikonoce jsou tady (22. 3. – 1. 4. 2021)

 • Den učitelů (28. 3. – den narození Jana Ámose Komenského)
 • Apríl, aprílové počasí
 • Dubnové a velikonoční pranostiky
 • Tradice a symboly Velikonoc u nás i ve světě
 • Velikonoční pečení v MŠ
 • Velikonoční tvoření a výzdoba třídy
 • Výsev obilí
 • Básničky a říkadla s velikonoční tématikou
 • Velikonoční zvyky – barvení vajíček, pletení pomlázky
 • Tvořivá velikonoční dílnička

Zvířátka na jaře (6. 4. – 9. 4. 2021)

 • Jaká zvířátka se probouzí ze zimního spánku
 • Jaká zvířata zimním spánkem neusnula
 • Jaká mláďata se rodí na jaře
 • Poslech zvuků zvířat v přírodě

Česká republika – domov můj (12. 4. – 16. 4. 2021)

 • Město Bystřice
 • Rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici
 • Česká republika, hlavní město Praha
 • Práce s mapou – vodstvo, hory, nížiny
 • Naše známé hrady a zámky (Konopiště, Jemniště, Český Šternberk,…)
 • Dopravní prostředky – jak můžeme po naší zemi cestovat

Naše Země slaví svátek (19. 4. – 23. 4. 2021)

 • Den Země (22. 4.)
 • Pranostiky – svatý Jiří a Vojtěch
 • Jak můžeme chránit životní prostředí
 • Jaké jsou ohrožené druhy zvířat
 • Třídění odpadu, recyklace
 • Lidé celého světa – různé národnosti a kultury (povědomí o rasizmu)

Pozor děti, čarodějnice na koštěti letí (26. 4. – 30. 4. 2021)

 • Proč se pálí čarodějnice, staví se májka
 • Čarodějnický rej v maskách
 • Čarodějnické pokusy a tvoření
 • Rozlišování dobra a zla

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • ochrana přírody a životního prostředí
 • důležitost správného třídění odpadu
 • recyklohraní

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • porozumění základním potřebám zvířat
 • jaká mláďata se rodí na jaře
 • důležitost ochrany zvířat

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • posilování pohybové zdatnosti
 • rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti při jarním tvoření

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • podpora zdravého životního stylu
 • relaxační techniky
 • péče o své zdraví

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná spolupráce a tolerance mezi dětmi
 • podpora prosociálního chování
 • rozlišování dobra a zla
 • prevence šikany
 • povědomí o rasizmu

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj správné výslovnosti
 • podporování komunikačních dovedností

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • bezpečný pohyb po městě + v dopravním prostředí
 • poznávání našeho města i jeho okolí
 • znalost základních dopravních značek

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • pohádky o jaru
 • posilování vztahu dítěte k četbě a ke knížkám
 • bajky

 

AKCE MŠ

 • velikonoční pečení
 • čarodějnický rej v maskách
 • karneval v pohádkových kostýmech
 • vynášení Morany