"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

ZIMO, ZIMO, UŽ JDI PRYČ, JARO UŽ SI CHYSTÁ KLÍČ (8.3.– 12.3.2021)

 • Výroba a vynášení Morany
 • Loučení se zimou
 • Jarní měsíce
 • Změny počasí a v přírodě
 • Experimenty s lupou – pozorování prvních jarních květin (sněženky, petrklíč, ..)
 • Experimenty s barvami, lepení, střihání
 • Práce s encyklopediemi
 • Výlet do přírody

 

JARO KLEPE NA VRATA, UŽ SE RODÍ MLÁĎATA (15.3. – 19.3.2021)

 • Jarní mláďata – přiřazování zvířet + jeho mládě
 • Probouzení zvířat ze zimního spánku
 • Seznámení s písněmi o zvířatech a jaru
 • Napodobování zvuku zvířat, poslech zvuků přírody
 • Srst mláďat
 • Jarní výzdoba třídy

 

KAŽDÝ MÁ SVÉ POVOLÁNÍ, PRÁCI ČILI ZAMĚSTATNÍ (22.3.– 26.3.2021)

 • Pracovní profese
 • Kde pracují moji rodiče?
 • Čím bych chtěl/ chtěla v budoucnosti být
 • Pracovní oblečení, nářadí a pomůcky

 

HODY, HODY, DOPROVODY, VELIKONOCE JSOU ZASE TADY (29.3. – 31.3.2021)

 • Velikonoční tvoření, velikonoční básně, říkanky a koledy
 • Velikonoční pečení
 • Pranostiky Velikonoc a jara
 • Barvení vajíček, pletení pomlázky
 • Setí obilí
 • Apríl

 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY (1.4. – 5.4.2021)

 

CO MÁŠ DĚLAT NA ČERVENOU, KDYŽ SE KOLEM AUTA ŽENOU (6.4. - 9.4.2021)

 • základy dopravní výchovy
 • bezpečnost v dopravě i na chodníku a podel vozovky
 • poznáváme dopravní prostředky
 • letiště, vlakové a autobusové nádraží
 • význam dopravních značek

 

NEJSOU JINÁ MÍSTA HEZKÁ, NEŽ TA NAŠE ZEMĚ ČESKÁ – ZEMĚ, ODKUD POCHÁZÍM (12.4. – 16.4.2021)

 • Česká republika
 • Vesnice, města
 • Město Bystřice – poznáváme okolí a orientujeme se v Bystřici
 • Kde bydlíme?
 • Seznámení s mapou a globusem – vodstvo, pohoří
 • Památky ČR – zámky, hrady
 • Cestování po ČR a po okolí
 • Polodenní vycházka po Bystřici či do okolní vesnice

 

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE DEN ZEMĚ ZELENÍ (19.4. – 23.4.2021)

 • Den Země
 • Dubnové pranostiky
 • Třídění odpadu, recyklace
 • Plýtvání jídlem
 • Ochrana životního prostředí
 • Ovzduší
 • Ohrožené druhy zvířat
 • Respekt k ostatním, spolupráce, koordinace

 

ČARODĚJNICE NA KOŠTĚTI, KOLEM NAŠÍ ŠKOLKY LETÍ (26.4. – 30.4. 2021)

 • Pálení čarodějnic
 • Stavení májky
 • Kouzla a čarování
 • Čarodějnický rej v maskách
 • Tvoření
 • Co si můžeme opéct na ohni

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) Lesní dny s liškou Bystrouškou

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Recyklohraní
 • Třídění odpadu
 • Ochrana přírody a životního prostřední
 • Den Země

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • Mláďata na jaře
 • Respekt a obdiv zvířat
 • Ochrana přírody a v ní žijící zvěře

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Jarní tvoření
 • Práce s různým materiálem
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

2) Zajíc Hryzálek

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • Zdravý životní styl – podpora
 • „Ve zdravém těle zdraví duch“
 • Jarní protažení a rozpohybování celého těla

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

 • Spolupráce a koordinace dětí
 • Prevence šikany

3) Myšák Logísek

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Nové logopedické písně
 • Správná výslovnost, správné skloňování

4) Ježek František

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • Bezpečnost na chodníku, na vozovce, při přecházení
 • Doprava
 • Poznáváme naše město a okolí – vycházky do přírody
 • Poznáváme dopravní značky

 

RECYKLOHRANÍ

 • Správné třídění odpadu
 • Neplýtváme jídlem a materiálem

 

AKCE MŠ

 • Vynášení Morany
 • Velikonoční pečení
 • Čarodějnický roj
 • První delší vycházky do přírody