"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

INTEGROVANÉ BLOKY

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Vítáme vás kamarádi, máme se tu všichni rádi (2. 9. - 13. 9. 2019)

 • Adaptace nově příchozích dětí
 • Seznamování se s novými kamarády, třídními učitelkami a dalšími zaměstnanci školy
 • Poznávání svých značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)
 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)
 • Utváření návyků sebeobsluhy (stolování, oblékání, hygiena, odpočinek na lehátku)
 • Seznámení s pravidly třídy (obrázkové piktogramy s říkankami)
 • Modelování
 • Cvičení na motivační říkanky

Ještě hřeje sluníčko, červená se jablíčko (16. 9. - 27. 9. 2019)

 • Upevňování pravidel chování v kolektivu třídy (kamarádské vztahy)
 • Podzimní změny v přírodě - sklizeň ovoce a zeleniny
 • Smyslové vnímání (poznávání ovoce a zeleniny chutí, vůní)
 • Práce s lepidlem, temperovými a prstovými barvami
 • Dokázat naslouchat krátkému příběhu
 • Poznávání základních barev


II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

Já a moje rodina (30. 9. - 4. 10. 2019)

 • Mluvíme o sobě v první osobě
 • Sdělujeme si své zážitky a přání
 • Učíme se poprosit, poděkovat, pozdravit
 • Vím, kde je to doma - kdo tam žije, jak se jmenuji já i členové mé rodiny
 • Stavění domečků
 • Posilování pocitu jistoty, bezpečí a sebevědomí
 • Báseň Doma
 • Čím si doma děláme radost
 • Péče o domácí mazlíčky

Zvířátka se připravují na zimu (7. 10. - 18. 10. 2019)

 • Zdokonalujeme chůzi v určitém tempu
 • Napodobujeme pohyb zvířátek a ptáčků
 • Porozumění jednoduchému vyprávění - na základě ilustrací
 • Péče o morčata v naší MŠ
 • Jak se staráme o zvířátka v zimě
 • Stavby domečků pro zvířátka
 • Knihy o zvířátkách
 • Ukládání zvířat k zimnímu spánku

Podzimní slavnosti (21. 10. - 25. 10. 2019)

 • Lepíme a navlékáme různé materiály - podzimní plody
 • Rozvoj spontánní tvořivosti
 • Jednoduché tanečky - improvizace na hudbu
 • Výroba draků
 • Posvícení, posvícenská říkadla a písně
 • Posvícenské pečení
 • Vinobraní

Barvy a chutě podzimu (29. 10. - 8. 11. 2019)

 • Vyprávíme si o tom, co vidíme kolem sebe v přírodě
 • Říkanky s podzimní tématikou
 • Podzimní přírodniny, různé tvary podzimní listů, zbarvení podzimních listů
 • Práce se štětcem a prstovými barvami - míchání barev
 • Dušičky x Halloween - spojitost mezi těmito svátky

Moje tělo, moje zdraví, Martin přijíždí na bílém koni (11. 11. - 22. 11. 2019)

 • Hry na tělo, zvuky těla - poznáváme naše tělo a jeho části
 • Smyslové vnímání
 • Zdravé stravování - příprava zdravého pokrmu
 • Cvičení jemné motoriky na motivační říkanky
 • Vím, co a jak si mám obléknout - jak se oblékáme na podzim
 • Vytrhávání z papíru, práce s lepidlem
 • Prevence nemocí, šikany
 • Vaření čaje - posílení imunity
 • Svatý Martin

Vánoce jsou za dveřmi (25. 11. - 29. 11. 2019)
 

 • Poznáváme tradice a zvyky - Svatá Mikuláš, Vánoce
 • Rozvoj komunikativních dovedností, jemné a hrubé motoriky, tvořivosti a fantazie
 • Sociální soudržnost mezi dětmi
 • Vedeme děti k zájmu podílet se na společné činnosti - výzdoba třídy
 • Pranostiky - Svatá Kateřina


III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT