"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

Adventní cinkání (25. 11. - 29. 11. 2019)

 • poznáváme, jak se volně žijící zvířátka připravují na zimní spánek
 • příprava pamlsků pro zvířátka na zimu
 • co znamená období adventu
 • procvičování prostorových pojmů a početní řady
 • zdokonalování sluchové percepce a kultivovaného projevu


Čerti chlupatí (2. 12. - 6. 12. 2019)

 • převyprávíme a zahrajeme si příběh svatého Mikuláše
 • andělský týden - připravíme vánoční výzdobu v MŠ, upečeme si vánoční cukroví, vyrobíme dárek pro kamaráda, budeme si povídat o dobrých skutcích a s napětím budeme očekávat první sněhové vločky
 • čertí týden - procvičíme jazýčky a mimické svaly, vyrobíme si čertíky, budeme cvičit, tančit, rejdit a zlobit s čertíky v pekle
 • naučíme se básničky a písničky, kterými bychom mohli potěšit Mikuláše
 • navštíví nás Mikuláš s čertem a Andělem
 • poznáváme adventní čas, symboly Vánoc, tradice a zvyky


Kouzla Vánoc (9. 12. - 20. 12. 2019)

 • napíšeme dopis pro Ježíška a zahrajeme si na Ježíškovu poštu, dílnu, andělský sbor
 • zdobení vánočního stromečku
 • odkud se vzal vánoční stromeček, kapr a jiné symboly Vánoc
 • seznámíme se s vánočními zvyky a tradicemi u nás
 • některé zvyky si vyzkoušíme - výroba vrkoče, vrhání bačkorou, rozkrajování jablíček, pouštění lodiček, lití olova, třesení bezem
 • připravíme vánoční pohoštění na dílničku
 • společné prožití vánočních příprav s rodiči (Ježíškova dílna)
 • potěšíme své nejbližší vánoční písničkou, koledou, básničkou, divadlem - dle fantazie dětí
 • půjdeme se podívat k jesličkám a pošeptat přání Ježíškovi
 • oslavíme společně Vánoce ve školce
 • připravíme hostinu pro ptáčky do krmítka a myslivcům předáme nasbírané podzimní plody pro lesní zvěř
 • dle počasí budeme stavět ze sněhu a ledu, provozovat zimní sporty


Vánoční prázdniny (23. 12. 2019 - 3. 1. 2020)

My tři králové jdeme k vám (6. 1. - 10. 1. 2020)

 • jak jsme prožili vánoční svátky
 • co komu nadělil Ježíšek
 • oslava Nového roku, Silvestr
 • kdo byli tři králové
 • píseň My tři králové


U krmítka i u krmelce (13. 1. - 17. 1. 2020)

 • jak se o ptáčky v zimě staráme - krmítko
 • motivační říkanky o ptáčcích
 • pozorování ptačích stop ve sněhu
 • poslech ptačích hlasů v přírodě
 • zvířata v lese - péče o ně i krmení


Život v severských státech, Eskymáci (20. 1. - 24. 1. 2020)

 • stavíme iglů ze sněhu
 • básničky a pohádky o Eskymácích
 • pokusy s ledem a sněhem
 • život lidí a zvířat v severských státech


Na sněhu i na ledě, spolu je nám vesele (27. 1. - 31. 1. 2020)

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti u dětí
 • péče o zdraví - otužování, prevence úrazů, bezpečnost při sportování
 • sáňkujeme, bobujeme, stavíme sněhuláky, hry ve sněhu a se sněhem
 • správné oblečení v zimním období
 • údržba silnic v zimním oddobí
 • zimní dopravní značky
 • dopravní prostředky na horách (rolby, skůtry, prohrnovače)


Moje tělo, hýbe se (3. 2. - 7. 2. 2020)

 • jak vypadá naše tělo - svaly, kosti, orgány, zuby
 • zdravé a nemocné tělo - prevence nemocí
 • zdravá strava, otužování, pohyb, péče o zuby
 • důležitost hygieny
 • smyslové vnímání


Jarní prázdniny (10. 2. - 14. 2. 2020)

Masopustní veselí (17. 2. - 29. 2. 2020)

 • masopustní zvyky a tradice
 • masopustní pečení u nás ve třídě
 • tradiční masopustní pokrmy
 • výroba masopustních masek
 • masopustní říkadla a tanečky


Pohádky u kamen (2. 3. - 6. 3. 2020)

 • dramatizace pohádek
 • vyprávění pohádek podle obrázků
 • poznávání dobra a zla
 • bajky
 • postavy a pohádky z Večerníčků
 • návštěva knihovny
 • co je to ilustrace


DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Přizpůsobení se vnějšímu prostředí i jeho změnám
 • Elementární chápání proměn v přírodě (roční období)

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Rozvíjení poznatků o živých tvorech v přírodě

POLYTECHNIKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Radost z pohybu
 • Rozvíjení pohybové zdatnosti
 • Manipulace s různými materiály, tvoření


2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Prezentace zdravé stravy a zdravého životního stylu jako základ zdraví dítěte - spolupráce s rodiči
 • Co našemu zdraví škodí a co mu prospívá
 • Význam vhodné skladby jídelníčku - dostatek ovoce, zeleniny, luštěnin
 • Příprava zdravého pokrmu

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Poznatky o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo MŠ, nosit bezpečnostní vesty na vycházku
 • Vzájemný respekt a kamarádkské vztahy
 • Dodržování společně vytvořených pravidel, společenské normy chování
 • Vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními


3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - DLE LOGOPEDÁRIA (DP)

 • Celkový rozvoj komunikativních dovedností dětí
 • Vztah k logopedické prevenci
 • Komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Průzkum správné výslovnosti


4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Poznávání okolí a našeho města
 • Bezpečné pohybování kolem vozovky
 • Bezpečné přecházení na přechodu pro chodce řízené semaforem i bez semaforu
 • Pravidla (chodec, skupina, MŠ)


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Vztak k četbě a knihám
 • Každodenní předčítání dětem v MŠ při relaxaci
 • Týden předčítání s prarodiči


RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty)


AKCE ŠKOLKY

 • 5. 12. 2019 - návštěva Mikuláše, čerta a anděla
 • 9. 12. 2019 - vánoční dílnička s učitelem včelařství Mírou
 • 22. 1. 2020 - divadlo Minor - představení Mimino


SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • Vánoční posezení a dílnička