"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Přizpůsobení se vnějšímu prostředí i jeho změnám
 • Elementární chápání proměn v přírodě (roční období)

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Rozvíjení poznatků o živých tvorech v přírodě

POLYTECHNIKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Radost z pohybu
 • Rozvíjení pohybové zdatnosti
 • Manipulace s různými materiály, tvoření

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Prezentace zdravé stravy a zdravého životního stylu jako základ zdraví dítěte - spolupráce s rodiči
 • Co našemu zdraví škodí a co mu prospívá
 • Význam vhodné skladby jídelníčku - dostatek ovoce, zeleniny, luštěnin
 • Příprava zdravého pokrmu

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Poznatky o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo MŠ, nosit bezpečnostní vesty na vycházku
 • Vzájemný respekt a kamarádkské vztahy
 • Dodržování společně vytvořených pravidel, společenské normy chování
 • Vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - DLE LOGOPEDÁRIA (DP)

 • Celkový rozvoj komunikativních dovedností dětí
 • Vztah k logopedické prevenci
 • Komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Průzkum správné výslovnosti

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Poznávání okolí a našeho města
 • Bezpečné pohybování kolem vozovky
 • Bezpečné přecházení na přechodu pro chodce řízené semaforem i bez semaforu
 • Pravidla (chodec, skupina, MŠ)

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Vztak k četbě a knihám
 • Každodenní předčítání dětem v MŠ při relaxaci
 • Týden předčítání s prarodiči

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty)

 

AKCE ŠKOLKY

 • 4. 12. 2020 - návštěva Mikuláše, čerta a anděla
 •  - vánoční dílnička s učitelem včelařství Mírou

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • Vánoční posezení a dílnička