"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

My se čerta nebojíme, protože my nezlobíme (30.11. – 4.12.2020)

 • Mikuláška nadílka
 • Čertovské dobroty
 • Příběh sv. Mikuláše
 • Námětové hry na čerty, anděly a Mikuláše
 • Kresba uhlem
 • Svátek sv. Barbory
 • Tančíme a cvičíme s čertíky

 

Vánoce voní, rolničky zvoní (7.12. – 23.12.2020)

 • Zdobení vánočního stromečku
 • Seznámení se zvyky a tradicemi
 • Zkoušíme si různé zvyky – rozkrojení jablka, pouštíme loďky, vrh botou
 • Pečeme vánoční cukroví
 • Zpíváme vánoční písničky a koledy
 • Poznáváme vánoční pohádky
 • Hrátky se sněhem (dle počasí)
 • Co si přeji od Ježíška
 • Připravujeme dobroty pro ptáčky a lesní zvěř
 • Vánoční tvoření

 

Vánoční prázdniny (24.12. – 3.1.2021)

 

Tři králové jdou, městem, školkou, tmou (4.1. – 8.1.2021)

 • Představení Tří králů
 • Výroba královské koruny
 • Jaké byly Vánoce a co nám Ježíšek nadělil
 • Zpíváme píseň My tři králové
 • Jak jsme slavili Silvestra

 

Zvěř v zimě (11.1. - 15.1.2021)

 • Správné oblékání v zimě
 • Zvěř v zimě
 • Radovánky se sněhem
 • Pozorování zvířecích stop ve sněhu
 • Malujeme, kreslíme a tvoříme
 • Učíme se pojmy (před X za, vysoký X nízký, nahoře X dole, první X poslední)
 • Učíme se rozčlenit zvířátka podle toho, kde žijí

Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka (18.1. – 22.1.2021)

 • Zimní sporty a radovánky (sáňkování, bobování, lyžování)
 • Stavba sněhuláka
 • Pokusy se sněhem
 • Rozvíjíme u dětí psychickou a fyzickou dovednost
 • Malujeme, kreslíme a tvoříme
 • Učíme se pojmy (před X za, vysoký X nízký, nahoře X dole, první X poslední)

Eskymáci, to jsou máci (25.1. – 29.1. 2021)

 • Stavíme iglú
 • Kde Eskymáci žijí
 • Čteme pohádky o Eskymácích
 • Pokusy s ledem
 • Učíme se rozeznávat časové období – roční období, měsíce, dny v týdnu
Doba ledová (1.2. - 5.2.2021)
 • Dinosauři
 • Pravěcí lidé - jak to bylo v pravěku
 • Mamut - lovení a jak se vařil
 • Jak se pravěcí lidé oblékali, kde žili
 • Malby v jeskyni

Já a moje tělo (8.2. – 12.2.2021)

 • Učíme se ukázat a pojmenovat naše části těla
 • Mluvíme o sobě v první osobě
 • Poznáváme naše smysly a jejich význam
 • Jaká strava je pro nás prospěšná
 • Pitný režim
 • Příprava zdravého pokrmu
 • Procvičování jemné a hrubé motoriky
 • Zdravé X nemocné tělo
 • Prevence zdraví
 • Péče o zoubky

 

Jarní prázdniny (15.2. – 19.2.2021)

 

Masopustní veselice, barví nos i líce (22.2. – 26.2.2021)

 • Co je to masopust
 • Masopustní hrátky
 • Výroba masek
 • Masopustní pečení a mlsání
 • Masopustní tanečky a říkadla
Doprava a cestování v zimě (1.3. - 5.3.2021)
 • Zimní dopravní prostředky  – skútry, rolby, prohrnovače
 • Dopravní nehody v zimě a jak jim předcházet (závěje, sněhové řetězy
 • Zimní dopravní značky
 • Jak se v zimě na silnicích a chodníku chovat

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) Lesní dny s Liškou Bystrouškou

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • Rozvoj pohybové zdatnosti
 • Rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • Zimní tvoření

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Tradice a zvyky (Vánoce, Tři králové, Masopust)
 • Porozumění časovému období
 • Změny v přírodě
 • Pokusy se sněhem a ledem

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • Rozvíjení poznatků o přírodě a zvířatech
 • Stopy ve sněhu
 • Péče o zvířata

2) Zajíc Hryzálek

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • Pobyt na čerstvém vzduchu a posílení zdraví
 • Prevence úrazu a nemoci
 • Příprava zdravého pokrmu

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

 • Dodržování společně vytvořených pravidel
 • Respekt k dospělému
 • Kamarádské vztahy
 • Dodržování bezpečnosti v celém areálu MŠ i mimo něj
 • Prevence šikany

3) Myšák Logísek

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Komunikace s dospělými a dětmi
 • Správná výslovnost
 • Rozvoj slovní zásoby

4) Ježek František

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • Bezpečnost při zimních sportech
 • Bezpečnost na namrzlé či zasněžené zemi
 • Poznávání našeho města
 • Poznáváme dopravní značky

 

RECYKLOHRANÍ

 • Správné třídění odpadu
 • Neplýtváme jídlem a materiálem

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • Zimní a vánoční pohádky a příběhy
 • Vztah ke knihám
 • Předčítání dětem před odpočinkem
 • Předčítání s rodiči a prarodiči

 

AKCE MŠ

 • Návštěva Mikuláše, anděla a čerta v MŠ
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Vánoční tvořivá dílnička
 • Vánoční a masopustní pečení a ochutnávání
 • Návštěva pracovníků Městského úřadu v Bystřici
 • Vánoční fotografování