"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

III. SNĚŽÍ SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

III. SNĚŽÍ SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

1. Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší (29.11. - 10.12.)

 • příběh o sv. Mikuláši
 • hra na Mikuláše, čerta, anděla
 • co je čertovina, balení čertovin pro čerta
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • čertí pohádky, říkadla, hry
 • pokusy s uhlím
 • pohybové a logopedické hrátky s čertíky, mikulášské počty
 • kresba uhlem
 • rozdíl mezi dobrem x zlem
 • výroba adventního věnce, zapálení 1. svíčky
 • povídání o adventu
 • svatá Barbora
 
2. Vánoční stromeček v pokoji zavoní (13.12 - 23.12.)
 • zapálení  dalších svíček na adventním věnci
 • výroba přání, ozdob na stromeček
 • vánoční pohádky, básničky, hádanky
 • napíšeme dopis pro Jěžíška a zahrajeme si na Ježiškovu poštu, dílnu, andělský sbor
 • zdobení vánočního stromečku
 • odkud se vzal vánoční stromeček a jaké jiné vánoční dekorace známe
 • potěšíme nejbližší vánoční písničkou, koledou, básničkou, divadlem, dle fantazie dětí
 • připravíme hostinu pro ptáčky do krmítka a myslivcům předáme nabírané podzimní plody pro lesní zvěř
 • plnění úkolů z adventního kalendáře
 • vánoční tvoření, výzdoba třídy
 • sv. Lucie
 • seznámení se  s vánočními zvyky a tradicemi u nás, v jiných zemích
 • některé zvyky si i vyzkoušíme - vrhání bačkorou, pouštění lodiček, rozkrajování jablka .....
 • oslavíme školkové Vánoce - potěšíme kamaráda vlastnoručně vyrobeným dárečkem
 • půjdeme se podívat k jesličkám a pošeptat přání Ježíškovi, zazpívat koledy
 • poslech a nácvik koled
 • kdo je Ježíšek a jak přišel na svět
 • co si přeji od Jěžíška
 • pečení vánočního cukroví
 
4. Na Nový rok o slepičí krok (3.1 - 7.1.)
 • rozhovory o Vánocích doma (oslavy, zážitky)
 • Vánoce pro zvířátka - ukázka fotografií
 • Novoroční oslavy - u nás, jiné kultury
 • novoroční předsevzetí
 • pokusy se sněhem, ledem
 • tří králové - dramatizace
5. Zimní olympiáda  (10.1. - 21.1.)
 • vlastnosti sněhu a ledu
 • zimní sporty 
 • zimní olympiáda (multikulturní přesah)
 • bezpečnost na ledě a sněhu
 • sněhové stavby
 • hrátky se sněhuláky
 • rýmování a rozvoj verbálních dovedností
 
6. Život za polárním kruhem (24.1. - 28.1)
 • jak se žije dětem v oblastech ledu a sněhu
 • rozmanitost přírody, poznávání rostlin a živočichů polárních oblastí
 • malí polární výzkumníci
 • vázání uzlů, manuální dovednosti
 • rybolov a ochrana přírody
7. Doba ledová  a život v pravěku (31.1. - 11.2.)
 • vznik planety a její jedinečnost
 • cesta do pravěku
 • hledání dinosaurů, paleontologie
 • život pračlověka
 • jeskynní malby
 • počátek společnosti (rozvoj sociálních dovedností)
8. Vesmír (14.2 - 18.2)
 
 
9. Masopust držíme (21.2. - 25.2.)
 • lidové tradice a veselí
 • výroba tradičních masek
 • pečení a masopustní hostina
 • kultivace projevu, lidová slovesnost
 • masopustní hudebně pohybové hry
 • hudební nástroje, jejich poznávání a výroba
 • tradiční profese
 
DÍLČÍ PROJEKTY
 
1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
 
    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)
 • posílení potřeby být v kontaktu se zimní přírodou
 • práce související s péčí o zvířata, o přírodu v zimním období
 • pozorovat a poznávat zvířata domácí, volně žijící
 • elementární chápáná proměn v přírodě (roční období)
 • odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • poznatky o živých tvorech v přírodě v zimním období (stopy ve sněhu...)
 • experimentace a zkoumání sněhu, ledu - různé skupenství vody
 • přizpůsobení se vnějšímu prostředí a jeho změnám 
       VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)
 • poznávání zvířat domácích a volně žijících
 • odpovědnost a péče o ptáky, lesní zvěř
 • péče o živočichy v zimním období
 • poznatky o živých tvorech (stopy ve sněhu, domovy zvířat ....)
 
2. ZAJÍC HRYZÁLEK
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • činnosti zaměřené na otužování organismu
 • smyslové a psychomotorické hry
 • zimní sporty
 • zdravá výživa 
 • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě

3. MYŠÁK LOGÍSEK

 • logopedická prevence pomocí manipulačních karet 
 • relaxační cvičení na uvolnění mimických svalů a dechová cvičení
 • rýmování
 • rorvoj verbálních dovedností
 • dialog, umět vyjádřit své potřeby, pocity a sebehodnocení
 • umět sestavit smysluplnou větu o 5 slovech, využívat pestrost slovních druhů
 • hry na sluchovou paměť
4. JEŽEK FRANTIŠEK
 •  bezpečnost na ledě a sněhu
 • opkavonání pravidel silničního provozu
 • poznávání značek označujících nebezpečí
 • zimní dopravní prostředky