"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

III. SNĚŽÍ SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

III. SNĚŽÍ SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

 

 

PODTÉMATA:


DÍLČÍ PROJEKTY 

1.LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU 

· ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV) 

-nadále posilujeme pozitivní vztah k prostředí,ve kterém žijeme-zdobení vánočního stromečku na Ješutově náměstí,návštěva místního Betléma v kostele

-budeme si všímat proměn ročního období

-budeme zkoumat přírodní jevy-různá skupenství vody, její proměny v zimním období, budeme pozorovat proměny Konopišťského potoka, Splavského rybníka

. VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

-povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř-návštěva krmelce, sypání semen v krmítku v MŠ

· POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT) 

-povedeme děti k rozvoji manuální šikovnosti-výroba krmítka pro ptáky

-stavby ze sněhu, zimní sporty

-rozvoj konstruování ze stavebnic, stavby podle plánků

2. ZAJÍC HRYZÁLEK 

· ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT) 

-budeme i nadále podporovat zdravé stravování, povzbuzovat děti,které nechtějí jíst zdravě k ochutnávání zeleniny,ovoce,luštěnin

-budeme podporovat zdravé vánoční pečení

-budeme připravovat zdravé pokrmy v centrech aktivit

-v zimním období budeme podporovat zimní sporty

-budeme se otužovat chladným vzduchem

· SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD) 

-budeme dbát na dobrou vzájemnou komunikaci mezi pg. personálem a rodiči 

-budeme stále podporovat děti s podpůrnými opatřeními

-nadále budeme diagnostikovat

3. MYŠÁK LOGÍSEK 

· LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP) 

- Vývojová úroveň řeči - diagnostika

- Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností

- Práce s Logopedáriem

- Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem

- Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK 

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV) 

- zaměříme se na sníženou viditelnost v zimním období, na bezpečnostní prvky

-budeme seznamovat s vhodným prostředím pro zimní sporty

-budeme seznamovat se sezóními dopravními značkami

-budeme se seznamovat s bezpečnou chůzí po namrzlém povrchu silnice,chodníku

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD) 

-vytvoříme knihu o prarodičích z fotografií

-budeme děti seznamovat s pranostikami a vánočními příběhy

-děti přinesou své oblíbené knihy z domova s vánoční tématikou