"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

III. SNĚŽÍ SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

III. SNĚŽÍ SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

 

 

PODTÉMATA:

1)Mikulášek zvoní, cinká (30.11.-4.12.)

-Pranostika -Svatá Barbora

  -Mikulášská nadílka v Mš

  -Čertí den

  -pekelné vaření

  -čertí pohádky, říkadla, hry

 

2) Krása svátků vánočních (7.-23.12.)

  -vánoční symboly a tradice

  -Pranostika-Svatá Lucie (13.12.)

  -půjdem spolu do Betléma

  -vánoční tajemství

  - co nám přinese Ježíšek

  -Jak se Ježíšek dopravuje?

  -poslech a nácvik koled

  -zdobení stromečku

  -vánoční příběhy a básničky

  -pečení vánočního cukroví –zdravá alternativa

 

Vánoční prázdniny (23. 12. 2020 - 3. 1. 2021)

 

3)Vánoční doznívání (4.-8.1.)

  -rozhovory o vánočních prožitcích doma

  -odlišné představy prožití svátků

  -novoroční oslavy u nás a v jiných kulturách,nov.předsevzetí

  -Tři Králové

 

4)Doba ledová, je doba ledová (11.-15.1.)

- život v pravěku

 - vaření pravěkého jídla

 - porovnání stravy dříve a nyní

 - porovnání oblékání dříve a nyní

 - dinosauří svět, mamuti

 -Projektový den:Chlupatý den

 

5)Eskymáci,to jsou máci (18.-22.1.)

    - život v severských státech

    - co se děje pod zamrzlou hladinou

    -různá skupenství vody

   - zimní klouzačky, pozorování rampouchů

   - bádání, zkoumání, objevování tajemství ledu, experimenty s ledem

   - přišel k nám host, spravil nám most – hádanky, říkadla o mrazu, pranostiky

   - Projektový den: Bílý den

 

6)Bílé vločky, zimní čas, k radovánkám zvou nás zas (25.-29.1.)

   - zimní hry a sporty na sněhu

   - zima na horách a v dolinách

   - zimní sporty v televizi ( krasobruslení, hokej, skoky na lyžích, bobová dráha)

   - vím co smím (zásady bezpečnosti při sportování, ochranné pomůcky )

   - utkání spolužáků ve sport. aktivitách

   -Projekt: Sněhulák je velký pán

 

7)Zvířátka v zimě (1.-5.2.)

   - pozorování stop ve sněhu

   - výprava ke krmelci

   - potrava pro zvířátka

   - srovnání života zvířat lesních x domácích

   - problémy zvířat v zimě ( namrzlé tlapy, chlad, zmrzlá voda k pití..)

   - vhodné a nevhodné chování k živým tvorům

   - pohádky o zvířatech, práce s encyklopediemi

    - pranostika:Na Hromnice si skřivan musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.

 

8)Ptáček volá“Vítku,Lidko“,sypte drobky na krmítko(8.-12.2.)

  - příprava krmení pro ptáčky

  - pozorování ptactva na zahradě, v lese, na vycházkách

  -písně a tance o ptáčcích

  - výroba krmítek

  - pozorování ptačích stop

 

   Jarní prázdniny 15.-19.2.

 

9)Masopust držíme (22.-26.2.)

    - masopustní zvyky a tradice

    -  masopustní pečení

    - starodávná řemesla

    - masopustní rej a průvod po školce

    -masopustní pátračka

    - hudební nástroje

 

10)Jaro dělá pokusy,vystrkuje krokusy.. (1.-5.3.)   

      -probouzení jara

      -první jarní květiny v zahradách

      -březnové pranostiky

      -probození semínek

      -jarní říkanky, květiny ve skrývačkách

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY 

1.LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU 

· ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV) 

-nadále posilujeme pozitivní vztah k prostředí,ve kterém žijeme-zdobení vánočního stromečku na Ješutově náměstí,návštěva místního Betléma v kostele

-budeme si všímat proměn ročního období

-budeme zkoumat přírodní jevy-různá skupenství vody, její proměny v zimním období, budeme pozorovat proměny Konopišťského potoka, Splavského rybníka

. VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

-povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř-návštěva krmelce, sypání semen v krmítku v MŠ

· POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT) 

-povedeme děti k rozvoji manuální šikovnosti-výroba krmítka pro ptáky

-stavby ze sněhu, zimní sporty

-rozvoj konstruování ze stavebnic, stavby podle plánků

2. ZAJÍC HRYZÁLEK 

· ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT) 

-budeme i nadále podporovat zdravé stravování, povzbuzovat děti,které nechtějí jíst zdravě k ochutnávání zeleniny,ovoce,luštěnin

-budeme podporovat zdravé vánoční pečení

-budeme připravovat zdravé pokrmy v centrech aktivit

-v zimním období budeme podporovat zimní sporty

-budeme se otužovat chladným vzduchem

· SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD) 

-budeme dbát na dobrou vzájemnou komunikaci mezi pg. personálem a rodiči 

-budeme stále podporovat děti s podpůrnými opatřeními

-nadále budeme diagnostikovat

3. MYŠÁK LOGÍSEK 

· LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP) 

- Vývojová úroveň řeči - diagnostika

- Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností

- Práce s Logopedáriem

- Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem

- Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK 

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV) 

- zaměříme se na sníženou viditelnost v zimním období, na bezpečnostní prvky

-budeme seznamovat s vhodným prostředím pro zimní sporty

-budeme seznamovat se sezóními dopravními značkami

-budeme se seznamovat s bezpečnou chůzí po namrzlém povrchu silnice,chodníku

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD) 

-vytvoříme knihu o prarodičích z fotografií

-budeme děti seznamovat s pranostikami a vánočními příběhy

-děti přinesou své oblíbené knihy z domova s vánoční tématikou