"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

2.BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

2.BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

Podtémata

ŘÍJEN

 

Náš táta šel na houby ( 4.-8.10.)

 • počasí

 • 5. října - den úsměvu

 • sběr hub (jedlé – nejedlé)

 • vycházka do lesa (na houby)

 

V zahradě a na poli (11.-15.10.)

 • sklizeň na poli

 • zemědělské stroje

 • návštěva firmy „Kvarto“

 • dobrovolné nošení podzimních plodů

 • 15. října – den bílé hole

 

Stromy na podzim (18.-22.10.)

 • druhy stromů

 • proměny listnatých stromů

 • 20. října – den stromů

 • význam stromů

 

Podzimní svátky a slavnosti, plné radosti (25.-27.10. )

 • posvícení – vše tu krásně voní (pečení)

 • tradice, znaky, pověsti, poutě

 • 28. říjen – státní svátek  - den vzniku samostatného českého státu

 DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

· ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- Kontakt s podzimní přírodou, přírodninami, pojmenování plodů, a darů podzimu, vnímání všemi smysly

- Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny a přírodu

- Zkoumání přírodních jevů

· VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- Pozorování a poznávaní zvířat domácích a volně žijících

- Porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí

· POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- Rozvoj pohybových schopností, přizpůsobení terénu a počasí

- Manuální šikovnost při podzimním tvoření, výzdoby třídy

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

· ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

- Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek, fyzická zdatnost

- Maximální využití zahradního náčiní a zahrady

- Povědomí o zdravém životním stylu- co našemu zdraví škodí a co prospívá, vhodná skladba jídelníčku- zelenina, ovoce, luštěniny

- Příprava pokrmů - pomazánek, zdobení pokrmů zeleninou, výroba moštu, zdravé pokrmy, vitamíny, atd.

- Bezpečné a slušné chování ve městě, na výletě, v divadle, při exkurzi či besedě

· SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

- Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

- Podpora rodiny - úzká komunikace s rodiči

- Dodržování společně vytvořených pravidel, zodpovědnost za své chování a jeho hodnocení

- Vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními, komunikace ve skupině

- Posílení prosociálního chování, vztah k druhým lidem

3. MYŠÁK LOGÍSEK

· LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

- Vývojová úroveň řeči - diagnostika

- Rozhovory a předání doporučení zákonným zástupcům z oblasti řeči dítěte

- Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností

- Práce s Logopedáriem

- Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem

- Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

- Role dětí v silničním provozu

- Základní vědomosti nezbytné k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí

- Maximální využívaní dopravního hřiště za příznivého počasí

- Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování

- Základní znalosti a dovednosti související s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit

- Role chodce - bezpečné přecházení, pohyb u vozovky po silnici a na vlakových přejezdech, semafor - pozná světelné signály, pohyb po chodníku

- Znalost a použití ochranného vybavení pro cyklisty, bruslaře, jezdce na koloběžce či skateboardisty

- Znalost, kde se bezpečně na těchto dopravních prostředcích pohybovat, kde se na nich nesmí jezdit, pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce, základní dopravní značky

- Znalost a dodržování základních dopravních pravidel

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

- Čte nám naše babička, dědeček, člen rodiny, spolupráce se ZŠ- V rámci opatření Covid 19

- Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi

- Strašidelné příběhy a pohádky se strašidly

 

AKCE MŠ

4.10.-Veselý písničkový pořad U Jelena

5.10.-Vánoční fotografování

12.10.-Pejsek Ikebara

18.10.-Prima Vizus

?.10.-Vyšetření Lokomoce

25.10.-Posvícenské pečení

26.10.-Návštěva pouťových atrakcí