"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

2.BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

2.BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

Podtémata:

1) Tajemství proutěného košíku

(5. 10 - 9. 10)

- houby

- práce na poli

- hospodářské stroje a sklizení polních plodin

- exkurze v Kvartu
 

2) Vítr honí mraky, ale také draky

(12. 10 - 16. 10)

- O čem vypráví vítr?

- Co všechno dokáže vítr?

- Není drak jako drak

- Výroba papírového draka

- Pouštění draků

 

3) To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle

(19. 10 - 23. 10)

- Zvířata a jejich užitek

- Posvícení, posvícenská říkadla, písně

- Posvícenské pečení

- Vinobraní

 

4) Vyprávění o Dušičkách

(26. 10 - 30. 10)

- Dušičky X Halloween - spojitost mezi těmito svátky

- Vyprávění strašidelných příběhů

- Výroba masek, průvod strašidelných a děsivých masek

- Dlabání dýní a práce s přírodninami

 

5) Ve zdravém těle zdravý duch

(2. 11 - 6. 11.)

- Prevence šikany

- Prevence nemocí- co zdraví prospívá a co mu škodí

- Zdravé a nezdravé potraviny

- Vaření čaje, posílení imunity, bylinky

- Drogové závislosti, alkoholismus, ochrana před cizími lidmi

 

6) Přijede Martin na bílém koni?

(9. 11. – 13. 11.)

- Svátek sv. Martina, legenda o sv. Martinovi

- Výroba lampionů, lampionový průvod

- Svatomartinské pečení

- Bílý den, první sněhové vločky

 

7) Raketou do vesmíru

(16. 11 - 20. 11)

- Slunce, měsíc, hvězdy, souhvězdí, galaxie

- Cesta na měsíc a do vesmíru

- První návštěvníci ve vesmíru, cestujeme s Lajkou

- Život ve vesmíru

 

8) Plamínek první svíčky

(23. 11 - 27. 11)

- Rozhovory na téma Advent, Vánoce

- Výroba adventního kalendáře

- Zdobení adventních věnců

- Pranostiky- Svatá Kateřina

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

· ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- Kontakt s podzimní přírodou, přírodninami, pojmenování plodů, a darů podzimu, vnímání všemi smysly

- Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny a přírodu

- Zkoumání přírodních jevů

· VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- Pozorování a poznávaní zvířat domácích a volně žijících

- Porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí

· POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- Rozvoj pohybových schopností, přizpůsobení terénu a počasí

- Manuální šikovnost při podzimním tvoření, výzdoby třídy

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

· ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

- Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek, fyzická zdatnost

- Maximální využití zahradního náčiní a zahrady

- Povědomí o zdravém životním stylu- co našemu zdraví škodí a co prospívá, vhodná skladba jídelníčku- zelenina, ovoce, luštěniny

- Příprava pokrmů - pomazánek, zdobení pokrmů zeleninou, výroba moštu, zdravé pokrmy, vitamíny, atd.

- Bezpečné a slušné chování ve městě, na výletě, v divadle, při exkurzi či besedě

· SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

- Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

- Podpora rodiny - úzká komunikace s rodiči

- Dodržování společně vytvořených pravidel, zodpovědnost za své chování a jeho hodnocení

- Vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními, komunikace ve skupině

- Posílení prosociálního chování, vztah k druhým lidem

3. MYŠÁK LOGÍSEK

· LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

- Vývojová úroveň řeči - diagnostika

- Rozhovory a předání doporučení zákonným zástupcům z oblasti řeči dítěte

- Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností

- Práce s Logopedáriem

- Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem

- Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

- Role dětí v silničním provozu

- Základní vědomosti nezbytné k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí

- Maximální využívaní dopravního hřiště za příznivého počasí

- Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování

- Základní znalosti a dovednosti související s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit

- Role chodce - bezpečné přecházení, pohyb u vozovky po silnici a na vlakových přejezdech, semafor - pozná světelné signály, pohyb po chodníku

- Znalost a použití ochranného vybavení pro cyklisty, bruslaře, jezdce na koloběžce či skateboardisty

- Znalost, kde se bezpečně na těchto dopravních prostředcích pohybovat, kde se na nich nesmí jezdit, pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce, základní dopravní značky

- Znalost a dodržování základních dopravních pravidel

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

- Čte nám naše babička, dědeček, člen rodiny, spolupráce se ZŠ- V rámci opatření Covid 19

- Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi

- Strašidelné příběhy a pohádky se strašidly