"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

1. V přírodě se změny dějí, zvířátka se na podzim připravují (30.9. - 4.10.)

 • změny v přírodě, počasí
 • stěhovaví, přezimující ptáci
 • odlétání do teplých krajin - práce s mapou
 • dobroty pro ptáčky
 • zvířátka v lese, kdo se o ně stará
 • změny v chladném počasí (změna srsti, sdružování zvěře,  shromažďování zásob..)
 • sběr kaštanů, žaludů..pro zvířátka na zimu
 • pozorování, zkoumání dobrot pro zvířátka, paroží, štětiny divočáka, peři, srst....
 • pokusy s peřím
 • práce s dalekohledem, lupami, mikroskopem
 • podzimní tvoření z přírodnin
 • 4.10.- Mezinárodní den zvířat
 
2. Podzimní proměnlivé počasí (7.10. -11.10.)
 • znázorňování síly větru pohybem
 • vytváření bouřkových mraků
 • vytváření podzimní oblohy (zapouštění barev do klovatiny/vody)
 • volba vhodného oblečení dle počasí
 • zpívání podzimních písniček (,,Prší, prší", Foukej, foukej větříčku,.)
 • zdravá třída - prevence před nemocemi
Podzimní proměnlivé počasí (7.10. -11.10.2019)
-znázorňování síly větru pohybem
-vytváření bouřkových mraků
-vytváření podzimní oblohy (zapouštění barev do klovatiny/vody)
- volba vhodného oblečení do každého podzimního počasí
- zpívání podzimních písniček (,,Prší, prší", Foukej, foukej větříčku,.)
- správná prevence před nemocemi
 

3. Dráčku, dráčku, dones mě až k mráčku (14. - 18.10.)

 • drak papírový x pohádkový
 • dráčci geometráčci - geometrické tvary
 • nácvik uzle, mašle
 • pouštění draků
 • počasí typické pro dané roční období
 • pokusy - vytváření bouřkových mraků, duhy
 • práce na poli
 • hospodářské stroje potřebné při sklizni
 • pokusy s bramborami, bramborová tiskátka
 • exkurze v Kvartu 
 

4. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle (21. - 25.10.)

 • co je posvícení
 • tradice
 • historie
 • pečení posvícenských koláčů
 • 28.10.- den vzniku samostatného čes. státu

 

5. Dušičky slavíme u nás, Halloween v jiných zemích zas (28.10. - 1.11.)

 • dušičky x halloween
 • ochutnávka dýně
 • dlabání dýně
 • příprava pokrmů z dýně
 • halloweenský ples
6. Bacila se nebojíme, hravě si s ním poradíme (4. - 8.11.)
 • Co je bacil a jak vypadá?
 • Jak se chráníme před nemocemi
 • Bacily x Vitamíny
 • Bylinkové čichové pexeso
 • Skládání a vyrábění vlastních bacilů podle fantazie
 
7. Na svatého Martina, bude dobrá bílá peřina (11. - 15.11.)
 • seznámení s legendou o sv.Martinovi
 • dramatizace legendy o sv.Martinovi
 • svatomartinské slavnosti
 • logopedické hříčky,dechová cvičení, rytmizace
 • písně o koních, sv. Martinovi
 • sledování proměnlivosti počasí - příchod zimního období
 • projektový den: Benešovsko žije příběhy
 
8. Slunce osm planet má, na jediné žít se dá (18. - 29.11.)
 • první návštěvníci ve vesmíru
 • vesmírná plavidla
 • sluneční soustava
 • kdo je kosmonaut, jeho život ve vesmíru
 • souhvězdí, galaxie
 • proč se střídá noc a den
 • měsíc, fáze měsíce
 • pokusy - vesmír
 • píseň ,,Raketa"
 • zkoumání oblohy teleskopem
 • prohlížení knih o vesmíru
 • tvoření z různých materiálů
 • 21.11.2019 pojízdné planetárium s programem Polaris
 
 
 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Seznámení s podzimní přírodou, vnímání všemi smysly
 • Rozpoznávání listů, šišek, plodů....dle tvaru a přiřazovat k rostlinám
 • Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata a přírodu
 • Třídění odpadu
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Koumání, experimentace

 

    VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijící
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Povedeme děti k ochraně nejmenších živočichů
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy....)
 

    POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazii, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

    ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Příprava pokrmů - ovocné/ zeleninové saláty, odšťavňování ovoce, pomazánky...
 • Hry na zahradníky, prodavače, kuchaře
 • Poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)

 

    SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny - navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve ztahu k druhým lidem - rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, exkurzích, besedách

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

    LOGOPEDICKÁ PREVENCE- Dle Logopedária (DP)

 • Diagnostika logopedie
 • Práce s logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, logopedickým pexesem, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

    DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit
 • Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v dopravním prostředku
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • čte nám celá rodina
 • seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • podporujeme aktivitami zaměřenými na čtení, předštenářské a předmatematické představy

 

RECYKLOHRANÍ
 • podporujeme správným tříděním odpadů
 • využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např.: ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty...)
 • plníme úkoly projektem zadané

 

Akce školky:

 • Rytířská pohádka - U Jelena
 • Takonín - Vodnická pohádka s didaktickým zaměřením
 • Výlov Semovického rybníku
 • Vánoční fotografování
 • Vyšetření očí - Prima Vizus
 • Exkurze v Kvartu
 • Vycházka na hřbitov
 • Halloweenský ples
 
Akce s rodiči:
 • pečení posvícenských koláčů
 • drakiáda