"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

1., 2. Podzime, podzime, prozraď nám, co ještě nevíme (29.9. - 9.10.)

 • první podzimní den - 23.9.
 • roční období
 • počasí
 • barvy podzimu
 • co je babí léto
 • dozrávání ovoce a zeleniny
 • ochutnávka
 • práce na zahrádce
 • sklizeň plodin
 • poznávání a práce s přírodninami (poznávání smysly)
 • frotáž listu
 • výroba listáře
 • podzimní hádanky, písnička
 • vycházky do přírody - pozorování změn
 • sv. Václav

 

3, 4. Na poli, v lese, plný košík se nese (12. - 23.10.)
 • cesta potravin na tvůj stůl
 • jedlé, nejedlé houby
 • práce na poli
 • hospodářské stroje potřebné při sklizni
 • pokusy s bramborami, bramborová tiskátka
 • exkurze v Kvartu
 • 28.10.- den vzniku samostatného čes. státu

 

5. Dušičky slavíme u nás, Halloween v jiných zemích zas (26. - 30.10.)

 • dušičky x halloween
 • ochutnávka dýně
 • dlabání dýně
 • příprava pokrmů z dýně
 • halloweenský ples
 
6. Vítr fouká, draka houpá (2.11.- 6.11)
 • co je to koronavirus
 • sdílení prožitků z karantény
 • jak posilovat své zdraví a předcházet nemocem
 • nácvik správné hygieny rukou
 • jak vypadá drak, práce s geometrickými tvary, serialitou a prostorovou představivostí
 • pouštění draků  
 • opékání brambor a jablek
 • změna času a zkracování dne na úkor noci
 • experimenty se světlem x tmou a stínem
 
7. Na svatého Martina kouřívá se z komína (9.11.- 13.11.)
 • podzimní tradice sv.Martina a oslavy
 • dramatizace příběhu o sv.Martinovy, vyprávění příběhu, posloupnost děje
 • výroba lampionů
 • kdo je to kominík, čím topíme, kde se bere teplo
 • experimenty se skupenstvím látek (vločky, led, pára) a teplotou (teplé x studené)
 • pozorování proměnlivosti počasí, prvních vloček
 
8. Bacilů se nebojíme, my si s nimi poradíme (16. – 20.11.)
 • jak předcházet nemocem - hygiena, vitamíny...
 • v čem najdeme vitamíny
 • druhy dětských nemocí
 • prevence
 • hra na doktora
 • funkce doktora, proč se ho nemusíme bát
 • lékárna
 • moje tělo
 • jak pricházíme na svět
 • první pomoc
9. Jak se zvířátka připravují na zimu (23. - 27.11.)
 • druhy lesní zvěře x domácí zvířáta
 • co zvířátka v zimě dělají - spí/ nespí?
 • kde přezimují, čím se živí
 • jak jim můžeme v zimě pomoci
 • pozorování stop
 • výprava ke krmelci
 • problém zvířátek v zimě - nedostatek potravy, zamrzlá voda k pití, zmrzlé tlapky...
 • práce s encyklopediemi o zvířátkách 
 • poslech zvuků zvířat
 • odlévání stop
 • hádanky o zvířátkách
 • hajný x myslivec x pytlák
 • sbírání podzimních plodů pro lesní zvěř
 • práce s dalekohledem, lupami
 • skupenství vody, pokusy s ledem
 

DÍLČÍ PROJEKTY

 1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

        ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Seznámení s podzimní přírodou, vnímání všemi smysly
 • Rozpoznávání listů, šišek, plodů....dle tvaru a přiřazovat k rostlinám
 • Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata a přírodu
 • Třídění odpadu
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů

     VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Poznávaní zvířat domácích a volně žijících
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy....)

      POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

    

    2. ZAJÍC HRYZÁLEK

       ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Příprava pokrmů - ovocné/ zeleninové saláty, odšťavňování ovoce, pomazánky...
 • Hry na prodavače, kuchaře
 • Poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)

      SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny - navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve ztahu k druhým lidem - rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, exkurzích, besedách

     3. MYŠÁK LOGÍSEK

        LOGOPEDICKÁ PREVENCE- Dle Logopedária (DP)

 • Diagnostika logopedie
 • Práce s logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, logopedickým pexesem, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

    4. JEŽEK FRANTIŠEK

       DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit
 • Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v dopravním prostředku
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

   CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • čte nám celá rodina
 • seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi

 

   AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY:
 • 6. 10. - Divadlo Strašidýlko Bačkůrka na HB 
 • 8. 10. - Preventivní policejní program v MŠ 
 • 9. 10. - vyšetření očí PRIMA VIZUS