"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Ochrana přírody a prostředí
 • Třídění odpadu
 • Recyklohraní

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Porozumění základním potřebám zvířat
 • Obdivování zrodu a respektování domovů a přirozeného prostředí zvířat

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Vyjádření se pohybem
 • Rozvíjení pohybové zdatnosti
 • Manipulace s různými materiály a tvoření

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Podpora zdravého životního stylu
 • Znám své tělo, s pohybem ke zdraví
 • Staráme se o sebe
 • Regenerace těla, relaxace

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Spolupráce mezi dětmi a vzájemné chápání
 • Předcházení nežádoucím projevům chování
 • Rozlišování dobra a zla
 • Prevence šikany, povědomí o rasismu

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Správná výslovnost
 • Rozvoj komunikačních dovedností

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečné pohybování se po městě a v dopravním prostředí
 • Doprava našeho města
 • Poznávání širšího okolí a našeho města
 • Základní znalosti, příčiny a následky v dopravě
 • Bezpečné pohybování kolem vozovky, při hraní a v dětských dopravních prostředcích

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Motivované a tematické pohádky
 • Příběhy a zajímavosti ze světa
 • Hádanky a texty k zamyšlení
 • Vztah k četbě a knihám

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Neplýtváme surovinami

 

AKCE ŠKOLKY

 

 • Vynášení Morany 

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • Hledání znaků jara
 • Velikonoční dílna
 • Velikonoční pečení
 • Čarodějnická soutěž o nejoriginálnější čarodějnici