"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

Ejchuchu, jaro je ve vzduchu (8. 3. – 12. 3.2021)

 • rozloučení se zimou – jaro hlásí svůj příchod
 • změny počasí
 • březnové pranostiky, jarní měsíce
 • probouzení přírody po zimním spánku
 • bádání a pozorování v přírodě, polodenní výlet do přírody
 • jarní tvoření - experimentování s barvami a materiály
 • poslové jara - první jarní květiny
 

Zvířátka na jaře (15. 3. – 19. 3.2021)

 • vítáme jaro - první jarní den
 • vynášení Morany
 • zvířátka se probouzí po zimním spánku
 • jarní mláďátka
 • hledání a poslouchání zvuků přírody
 • všímání si jarní přírody a vnímání změn počasí
 

Až já budu velká / velký (22. 3. – 26. 3.2021)

 • pracovní profese
 • čím bych chtěl/a být?
 • jaké povolání mají mí rodiče?
 • náčiní a nářadí v zaměstnání
 • zaměstnanost/nezaměstnanost, důležitost práce, mateřská dovolená, úřad práce
 • výlet na letiště v Nesvačilech
 

Velikonoce (29. 3. – 1. 4.2021)

 • dubnové a velikonoční pranostiky, Apríl
 • velikonoční tradice a symboly
 • velikonoce v jiných zemích
 • učíme se velikonoční básničky
 • navození velikonoční nálady
 • velikonoční pečení
 • setí obilí
 • velikonoční zvyky
 • barvení vajíček, pletení pomlázky
 • učíme se velikonoční koledy
 • tvořivá dílna s rodiči
 

Odkud pocházím – Česká republika (6. 4. – 16. 4.2021)

 • poznáváme město Bystřice
 • vím, kde bydlím – město, vesnice
 • Česká republika
 • hlavní město České republiky
 • seznámení s mapou – vodstvo, hory, nížiny
 • známé památky České republiky - hrady, zámky, zříceniny
 • jak můžeme cestovat a kam můžeme cestovat
 

Den země, recyklohraní (19. 4. – 23. 4.2021)

 • oslava Dne Země
 • Svatý Jiří a Vojtěch - pranostiky
 • ochrana životního prostředí
 • čisté ovzduší, voda, ohrožené druhy zvířat
 • třídění odpadu, recyklace
 • čištění okolí a pozorování narůstajícího znečištění
 • respektování jeden druhého, pomoc druhému, chápavost a spolupráce
 • lidé celého světa a jejich národnosti - povědomí o rasismu
 

Svátek Čarodějnic (26. 4. – 30. 4.2021)

 • pálení čarodějnic, májka
 • čarodějnické rejdění v maskách
 • čarodějnické tvoření
 • čáry a kouzla
 • rozpoznávání dobra a zla

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Ochrana přírody a prostředí
 • Třídění odpadu
 • Recyklohraní

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Porozumění základním potřebám zvířat
 • Obdivování zrodu a respektování domovů a přirozeného prostředí zvířat

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Vyjádření se pohybem
 • Rozvíjení pohybové zdatnosti
 • Manipulace s různými materiály a tvoření

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Podpora zdravého životního stylu
 • Znám své tělo, s pohybem ke zdraví
 • Staráme se o sebe
 • Regenerace těla, relaxace

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Spolupráce mezi dětmi a vzájemné chápání
 • Předcházení nežádoucím projevům chování
 • Rozlišování dobra a zla
 • Prevence šikany, povědomí o rasismu

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Správná výslovnost
 • Rozvoj komunikačních dovedností

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečné pohybování se po městě a v dopravním prostředí
 • Doprava našeho města
 • Poznávání širšího okolí a našeho města
 • Základní znalosti, příčiny a následky v dopravě
 • Bezpečné pohybování kolem vozovky, při hraní a v dětských dopravních prostředcích

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Motivované a tematické pohádky
 • Příběhy a zajímavosti ze světa
 • Hádanky a texty k zamyšlení
 • Vztah k četbě a knihám

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Neplýtváme surovinami

 

AKCE ŠKOLKY

 

 • Vynášení Morany 

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • Hledání znaků jara
 • Velikonoční dílna
 • Velikonoční pečení
 • Čarodějnická soutěž o nejoriginálnější čarodějnici