"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

Vlaštovičky odlétají  (2.10-6.10.)

 

- kamarádské vztahy(pravidla chování)

 

- změny v přírodě-hry s pohybem a motivací, písně a říkadla

 

- "První kresba"-uvolňovací cvičení, kresba pastelem-let vlaštovky

 

- naslouchání krátkému příběhu

 

Dary podzimu (9.10. - 13.10.)

 

-sklizeň ovoce a zelenině

 

-ochutnávka ovoce(jablko, hruška, švestka..)

 

- dobývání brambor

 

- hospodářské stroje, které nám se sklizní pomáhají

 

Barevná paleta podzimu (16.10. – 20.10.)

 

- proměny v podzimní přírodě

 

- malování na zahradě

 

- přírodniny (listy, šípky, kaštany, žaludy,…)

 

Kalendář ročních období (23.10. - 27.10.)

 

- specifika ročních období

 

tradice-posvícení

 

- posvícenské pečení v MŠ

 

Podzimní slavnosti (30.10. – 3.11.)

- Dušičky

 

Helloweenský rej/dýňové slavnosti/nebojím se tmy

 

Zimní spáči v přírodě (6.11. – 10.11.)

 

- jaká zvířata usínají zimním spánkem

 

- jak zvířata, co neusínají zimním spánkem, přečkají tuhou zimu

 

Oblečení a obuv (13.11. – 17.11.)

 

- jak se lidé oblékají nejen v Čechách i v jiných zemích

 

- poznávání materiálů, ze kterých se oblečení šije

 

- jak nás oblečení chrání před nepřízní počasí

 

Nemoci a prevence patologických jevů (20.11. – 24.11.)

 

- prevence nemocí z nedodržování hygienických návyků

 

- důležitost očkování proti nemocem

 

- prevence nevhodného chování v dětském kolektivu (šikana)

 

-příprava ovocného salátu

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU- ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( DSV)

PŘÍRODA USÍNÁ

OCHLAZENÍ NEJEN VZDUCHU, TAKÉ VODY -POKUSY

SLUNÍČKO JE DALEKO, PŘÍRODA SE CHYSTÁ K SPÁNKU

 1. ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Podporovat vzájemné chápání mezi dětmi

  Předcházení nežádoucím projevům chování

 1. MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE- Dle Logopedária (DP)

 • Průzkum správné výslovnosti

  Rozvoj komunikačních dovednost

 1. JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

Poznávání nejbližšího okolí MŠ

 • Bezpečné pohybování kolem vozovky

  Seznamování s bezpečnou chůzí v reflexních vestách