"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Prázdninám jsme zamávali, v Tygříkách vás vítáme (1. 9. - 10. 9. 2021)

 • Adaptace dětí na novou třídu, třídní učitelky a další zaměstnance školy
 • Přivítání se se svými kamarády z dřívější třídy
 • Poznávání svých značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)
 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)
 • Utváření návyků sebeobsluhy (stolování, oblékání, hygiena, odpočinek na lehátku)
 • Seznámení s pravidly třídy (obrázkové piktogramy s říkankami)
 • Modelování
 • Cvičení na motivační říkanky

Jablka, hrušky, houbičky, naplní nám košíčky (13. 9. - 17. 9. 2021)

 • Podzimní dary lesa - houby
 • Sklizeň ovoce a zeleniny (jablka, hrušky, švestky, mrkev, brambory,…)
 • Smyslové vnímání (poznávání ovoce a zeleniny chutí, vůní)
 • Podzimní práce na zahradě
 • Bramborová tiskátka

Pomaličku, polehoučku, podzim klepe na dveře (20. 9. – 24. 9. 2021)

 • Podzimní změny v přírodě – 23. 9. – první podzimní den
 • Proměny podzimního počasí
 • Zapouštění tempery do vlhkého podkladu
 • Jak jsou vymalované podzimní listy

 

Dílčí projekty

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si podzimních změn v přírodě
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • všímáme si různorodých tvarů listů, plodů, šišek
 • sklizeň podzimního ovoce a zeleniny

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • proč a kam odlétají vlaštovky
 • zvířata domácí a volně žijící

 POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání podzimních přírodnin

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu
 • důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo – ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny

SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • dodržování společných pravidel třídy
 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách
 • spolupráce mezi rodinou a školou


 3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • logopedická depistáž
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • zařazování logopedických písniček
 • podpora dialogu


 4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)
 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)
 • jak se chováme na přechodu pro chodce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • seznamování s encyklopediemi
 • využívání obrázkových knížek – povídej pohádku podle obrázků