"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Vítáme vás kamarádi, po prázdninách jsme tu zpátky (1. 9. - 11. 9. 2020)

 • Adaptace dětí na novou třídu, třídní učitelky a další zaměstnance školy

 • Přivítání se se svými kamarády z dřívější třídy

 • Poznávání svých nových značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)

 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)

 • Utváření návyků sebeobsluhy (stolování, oblékání, hygiena, odpočinek na lehátku)

 • Seznámení s pravidly třídy (obrázkové piktogramy s říkankami)

 • Modelování

 • Cvičení na motivační říkanky


Ovoce a zeleniny plný košík mám (14. 9. - 18. 9. 2020)

 • Upevňování pravidel chování v kolektivu třídy (kamarádské vztahy)

 • Sklizeň ovoce a zeleniny (jablka, hrušky, švestky, mrkev, brambory,…)

 • Smyslové vnímání (poznávání ovoce a zeleniny chutí, vůní)

 • Podzimní práce na zahradě

 • Bramborová tiskátka


Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře (21. 9. – 25. 9. 2020)

 • Podzimní změny v přírodě – 23. 9. – první podzimní den

 • Proměny podzimního počasí

 • Zapouštění tempery do vlhkého podkladu

 • Jak jsou vymalované podzimní listy

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si podzimních změn v přírodě

 • posilování pozitivního vztahu k přírodě

 • všímáme si různorodých tvarů listů, plodů, šišek

 • sklizeň podzimního ovoce a zeleniny


VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • proč a kam odlétají vlaštovky

 • zvířata domácí a volně žijící


 POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie

 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci

 • využívání podzimních přírodnin

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu

 • důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo – ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny


SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi

 • dodržování společných pravidel naší třídy

 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách

 • spolupráce mezi rodinou a školou


 3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • logopedická depistáž

 • rozvoj komunikačních dovedností

 • zařazování logopedických písniček

 • podpora dialogu


 4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)

 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)

 • jak se chováme na přechodu pro chodce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • seznamování s encyklopediemi

 • využívání obrázkových knížek – povídej pohádku podle obrázků


AKCE MŠ

 • Den zdraví na Ješutově náměstí – 22. 9. 2020