"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Vítejte děti v pohádce (1. 9. - 10. 9. 2021)

 • Adaptace nově příchozích dětí
 • Seznamování se s novými kamarády, třídními učitelkami a dalšími zaměstnanci školy
 • Poznávání svých značek (u stolu, v šatně, v koupelně atd.)
 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)
 • Utváření návyků sebeobsluhy (stolování, oblékání, hygiena, odpočinek na lehátku)
 • Seznámení s pravidly třídy (obrázkové piktogramy s říkankami)
 • Seznámení s třídním "maskotem" (beruška)
 • Cvičení na motivační říkanky

 

Učíme se s princeznou kouzelná slůvka (13.9. - 17.9.2021)

 • 3P (pozdravit, poprosit, poděkovat)
 • Upevňování pravidel chování v kolektivu
 • Opakování jmen kamarádů, paní učitelky
 • Opakování značek
 • Tvoříme prstovými barvami
 • Učíme se pohybovou píseň

 

Jsme šikulové, umíme cokoliv (20.9. - 24.9. 2021)

 • Slušné chování k ostatním (nikomu se neposmíváme)
 • Ten umí to a ten zas tohle (seznamování s CA)
 • Co nevíme, to se ve školce naučíme
 • Modelování, kreslení, tancování, zpěv atd.
 • Učíme se pohybové hry

 

Foukej, foukej, větříčku (27.9. - 1.10. 2021)

 • Motivační báseň Foukej, foukej, větříčku
 • Dechová cvičení - vítr, sfoukávání ovoce ze stromu
 • Podzimní změny v přírodě – sklizeň ovoce a zeleniny
 • Smyslové vnímání (poznávání ovoce a zeleniny chutí, vůní)
 • Podzimní práce na zahradě
 • Práce s temperovými barvami
 • Poznávání základních barev
 • Upevňování pravidel chování v kolektivu třídy (kamarádské vztahy)

 

Dílčí projekty

 

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Všímáme si podzimních změn v přírodě
 • Sklizeň podzimního ovoce a zeleniny

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • Domácí zvířata
 • Kam odlétají vlaštovky a z jakého důvodu

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • Rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • Podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc

   

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • Trávíme čas venku na malé školní zahradě – proč je důležité být venku 
 • Důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo 

SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

 • Posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • Dodržování společných pravidel třídy
 • Bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách
 • Spolupráce mezi rodinou a školou


3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Správná výslovnost
 • Dechová cvičení
 • Správná komunikace s dospělými
 • Podpora dialogu


 4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • Bezpečnost na silnici při vycházce
 • Jak se chováme na přechodu pro chodce