"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

1., 2. Lví království (1. - 11.9.)

 • adaptace a seznámení se s novými kamarády
 • seznámení se s novým personálem
 • poznávání prostorů mš a okolí
 • hračky, značky
 • sebeobsluha a správné návyky při stravování
 • pravidla naší třídy
 • ztvárnění pravidel v centrech aktivit
 • posilování prosociálního chování a empatie
 • pohybové hry na podporu spolupráce
 • centra aktivit
 • zážitky z prázdnin
 • píseň - Když jsi kamarád

 

3., 4. Dobrodružství ježka Františka (14. - 25.9.)

 • kde žiji
 • cesta do mateřské školy
 • okolí mateřské školy
 • práce s plánem města Bystřice - prostorové stavby
 • dopravní výchova
 • cestování dopravními prostředky
 • výlety do přírody
 • projekt: Den zdraví
 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Seznámení s podzimní přírodou, vnímání všemi smysly
 • Rozpoznávání listů, šišek, plodů....dle tvaru a přiřazovat k rostlinám
 • Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata a přírodu
 • Třídění odpadu
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Koumání, experimentace

 

    VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijící
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Povedeme děti k ochraně nejmenších živočichů
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy....)

 

    POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazii, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

    ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Příprava pokrmů - ovocné/ zeleninové saláty, odšťavňování ovoce, pomazánky...
 • Hry na zahradníky, prodavače, kuchaře
 • Poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)

    SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny - navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve ztahu k druhým lidem - rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, exkurzích, besedách

3) MYŠÁK LOGÍSEK

    LOGOPEDICKÁ PREVENCE- Dle Logopedária (DP)

 • Diagnostika logopedie
 • Práce s logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, logopedickým pexesem, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

4) JEŽEK FRANTIŠEK

    DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit
 • Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v dopravním prostředku
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • čte nám celá rodina
 • seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • podporujeme aktivitami zaměřenými na čtení, předštenářské a předmatematické představy

 

RECYKLOHRANÍ

 • podporujeme správným tříděním odpadů
 • využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např.: ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty...
 
Akce mateřské školy:
 • 22.9. - Den zdraví
 • 25.9. - Můj vysněný dům