"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

Moje rodina (3. 5. – 14. 5.2021)

a) Maminka má svátek (3. 5. – 7. 5.2021)

 • moje rodina - maminka
 • Den matek (10. 5.)
 • výroba dárků pro maminku
 • básnička/písnička pro maminku
 • čím můžu potěšit svou maminku
 • čím udělám mamince radost

b) Já a moji blízcí (10. 5. – 14. 5.2021)

 • ahoj, jsem tu (od miminka po dospělost)
 • kdo patří do mé rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče, domácí mazlíčci)
 • Den rodin (15. 5.)
 • kdo je u nás v rodině nejstarší, kdo je nejmladší
 • jak pomáhám rodičům s péčí o mladší sourozence
 • trávení volného času v rodině
 • jaké mám doma povinnosti
 • rodinné výlety - „ledoví muži“ – co to znamená pro přírodu
 

Zahrada ožívá (17. 5. – 21. 5.2021)

 • stromy v zahradě
 • rostliny a květiny (poznávání základních květin)
 • péče o zahradu
 • zahradnické nářadí
 • práce zahradníka
 • rozdíl mezi zahradou a parkem
 • skleník
 

Co se děje na louce a v lese (24. 5. – 28. 5.2021)

 • rostliny a stromy na louce a v lese
 • jací živí tvorové zde žijí – hmyz (užitečný, škodlivý)
 • vhodné chování v lese
 • péče o les – kdo je hajný, myslivec
 • jak voní les, práce v lese
 • jak mluví stromy
 

Voda šplouchá, šumí, co nám asi poví (31. 5. – 4. 6.2021)

 • jaké rostliny a živočichy můžeme vidět u vody a ve vodě
 • koloběh vody v přírodě
 • rybaření
 • od pramínku k moři (prameny, potoky, řeky, rozdíl mezi rybníkem a řekou)
 • cestování po vodě – parníky, výletní lodě, výlet na lodičce
 • jak se chovat u vody – předcházení úrazům, co dělat za bouřky, bezpečné koupání (prevence utonutí)
 

Zvířata celého světa a ze zoologické zahrady (7. 6. – 11. 6.2021)

 • exotická zvířata celého světa
 • jaká exotická zvířata můžeme chovat doma
 • co je safari
 • život zvířat v ZOO – adopce zvířete ze ZOO
 • ohrožené druhy zvířat
 • bajky o zvířátkách
 • pranostika – Medardova kápě, čtyřicet dní kape
 

Hola, hola, léto na nás volá (14. 6. – 18. 6.2021)

 • letní a červnové pranostiky
 • letní počasí – slunečné počasí, letní deštíky a bouřky, duha
 • dozrávání letního ovoce – jahody, třešně
 • duhové barvy léta
 • pozor, i vosy rády mlsají – jak ošetřit vosí bodnutí
 • vycházky do přírody – vnímání vůně léta
 • první letní den (20. 6.)
 • Den otců (21. 6.)
 

Prázdniny klepou na dveře (21. 6. – 2. 7.2021)

 • kam se chystáme o prázdninách
 • jakými dopravními prostředky můžeme cestovat – auto, autobus, vlak, letadlo,…
 • jak se správně chováme v silničním provozu – chodec, cyklista
 • letní radovánky – koupání, slunění, cyklistika
 • jak si správně ošetřit odřené koleno
 • jak se chránit před letním sluncem – vhodné oblečení, pokrývka hlavy, používání opalovacího krému
 • bystřická pouť – pouťové atrakce a pokrmy, bezpečné chování na pouťových atrakcích

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Vnímání změn v přírodě – nástup letního počasí
 • Pokusy a hry s vodou
 • Vnímání přírody všemi smysly
 • Péče o školní záhonek – pozorování vysetého hrášku a ředkviček

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Pozorování a poslech hlasů ptáků
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě – kteří ptáci si staví hnízda a kteří hnízdí v budkách

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvíjení pohybové zdatnosti - atletika
 • Manipulace s přírodními materiály a tvoření

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody – zdolávání nerovného terénu
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě
 • Bezpečnost při letním sportování

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vzájemná pomoc a spolupráce s ostatními
 • Prosociální chování k dětem i dospělým
 • Prevence šikany a rasizmu
 • Zájem o multikulturní společnost a postoje (jakou zemi bych chtěl o prázdninách navštívit, jací tam žijí lidé, jakým mluví jazykem)

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Zkvalitnění výslovnosti, procvičování problémových hlásek
 • Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a zrakové percepce
 • Logopedické písničky
 • Zkvalitnění mluvního projevu

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Jakými dopravními prostředky můžeme cestovat na dovolenou
 • Proč jsou na silnicích dopravní nehody
 • Znát a používat ochranné vybavení při jízdě na kole, koloběžce
 • Bezpečnost na dopravním hřišti

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Čte nám naše babička, dědeček, teta, strýc
 • Bajky o zvířátkách
 • Práce s odbornými knihami a encyklopediemi

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Neplýtváme surovinami