"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Vnímání změn v přírodě – nástup letního počasí
 • Pokusy a hry s vodou
 • Vnímání přírody všemi smysly
 • Péče o školní záhonek – pozorování vysetého hrášku a ředkviček

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Pozorování a poslech hlasů ptáků
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě – kteří ptáci si staví hnízda a kteří hnízdí v budkách

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvíjení pohybové zdatnosti - atletika
 • Manipulace s přírodními materiály a tvoření

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody – zdolávání nerovného terénu
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě
 • Bezpečnost při letním sportování

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vzájemná pomoc a spolupráce s ostatními
 • Prosociální chování k dětem i dospělým
 • Prevence šikany a rasizmu
 • Zájem o multikulturní společnost a postoje (jakou zemi bych chtěl o prázdninách navštívit, jací tam žijí lidé, jakým mluví jazykem)

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Zkvalitnění výslovnosti, procvičování problémových hlásek
 • Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a zrakové percepce
 • Logopedické písničky
 • Zkvalitnění mluvního projevu

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Jakými dopravními prostředky můžeme cestovat na dovolenou
 • Proč jsou na silnicích dopravní nehody
 • Znát a používat ochranné vybavení při jízdě na kole, koloběžce
 • Bezpečnost na dopravním hřišti

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Čte nám naše babička, dědeček, teta, strýc
 • Bajky o zvířátkách
 • Práce s odbornými knihami a encyklopediemi

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Neplýtváme surovinami