"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

I. Integrovaný blok

I. Integrovaný blok

OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

(1. září 2018 až 30. září 2018)

PODTÉMATA:

- U nás ve školce

- Září, září, na léto jde stáří

        Švestky se modrají, jablka sládnou

        Podzim jde po kraji

- Blaničtí rytíři, vstávejte

        Den sv. Václava

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Lesní dny s liškou Bystrouškou: Seznámení děti s bližším i vzdálenějším okolím MŠ prostřednictvím polodenní vycházky. Budeme si ve školce hrát a tvořit s přírodninami, kterými též vyzdobíme třídu a šatnu. Posilování pozitivního vztahu k přírodě.

Zajíc Hryzálek: Seznámení dětí s pravidly naší třídy. Učení se bezpečnému pohybu ve třídě, prostorách MŠ a na školních zahradách.

Myšák Logísek: Do ranního kruhu pravidelně řadíme i logopedická cvičení.

Ježek František: Seznámení s pravidly bezpečného chování na vycházce mimo areál MŠ. Seznámení s pravidly užívání dopravního hřiště.