"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ORGANIZACE ČINNOSTÍ V MŠ HLAVNÍ BUDOVA

6.15 – 7.15 (7.30) hod.

Volné hry dětí v Červené třídě – Berušky.

7.15 - 7.30 hod.

Přecházíme do svých kmenových tříd

7.30 – 8.00 hod.

Probíhají volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti,  pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, manipulační hry, pracovní listy, individuální činnosti a rozhovory s dětmi.

8.00 hod.

úklid třídy po ranních činnostech, toaleta, pitný režim, hygiena (smrkání, větrání, atd.)

8.15 – 9.00hod.

Individuálně využitý čas dle TVP každé třídy, věku a aktuálního stavu dětí.

Probíhá každodenní zdravotní cvičení s hudbou, náčiním, ve skupinkách, dvojicích, samostatně (po skupinkách).

Ranní kruh.

9.00 hod.  Přesnídávka
9.15 - 9.45 hod Činnosti přímo nebo nepřímo řízené (centra aktivit).

9.45 -11.45 hod.

 

 

 

 

10.15-12.15 hod.

Tygři, Berušky, Motýli - Pobyt venku (délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena)- volné či řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu.

 

Myšáci, Ježci-  Pobyt venku (délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena)- volné či řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu.

11.45  – 12.15 hod.

 

12.00 - 12.30 hod.

 

12.15 - 12.45 hod.

Oběd - Berušky, Tygři

 

 

Oběd Motýli

 

Oběd Myšáci, Ježci

12.15 - 12.30 hod.


12.30 - 12.45 hod.12.45 - 
13.00 hod.
Berušky, Tygři - odcházení dětí domů po obědě

Motýli
odcházení dětí domů po obědě

Ježci, Myšáci
ocházení dětí domů po obědě

 

12.30-14.00 hod.

 

 

 

12.45 - 14.15 hod.

 

 

 

13.00 -

14.30

Tygři, Berušky - lenošení a relaxace s četbou či vyprávěním pohádky, relaxační hudbou - délka dle potřeb dítěte, klidové činnosti.

Motýli -  lenošení a relaxace s četbou, klidové činnosti, individuální činnosti, nepřímo řízené činnosti.

 

Myšáci, Ježci -  lenošení a relaxace s četbou, klidové činnosti, individuální činnosti, nepřímo řízené činnosti.

*od 14,30 hod. rozcházení dětí po odpočívání

14.30 – 15.00 hod.

Svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla.

14.30 – 15.30 (15.45) hod.

Volné hry dětí, individuální činnosti, práce v centrech aktivit.

 

15.30 (15.45) – 16.30 hod.

Volné hry v Červené třídě – Berušky.

 

 

HLAVNÍ BUDOVA

HLAVNÍ BUDOVA

DŮLEŽITÉ ČASY

RANNÍ SCHÁZENÍ

6,15 – 8,00 hod.

6,15 – 7,30 hod.

 

VOLNÉ HRY VE „SBĚRNÉ“ TŘÍDĚ BERUŠEK

7,15 – 7,30 hod.

 

PŘECHOD DO SVÝCH KMENOVÝCH TŘÍD

ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ

BERUŠKY, TYGŘI

12,15 – 12,30 hod.

 

MOTÝLI

 

12,30 – 12,45 hod.

MYŠÁCI, JEŽCI

 

12,45 – 13,00 hod.

ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI

BERUŠKY, MOTÝLI, MYŠÁCI, JEŽCI, TYGŘI

 

od 14,30 hod.

DĚTI PŘECHÁZÍ DO „SBĚRNÉ“ TŘÍDY BERUŠEK

 15,15 – 15,30 hod.