Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ORGANIZACE ČINNOSTÍ V MŠ HLAVNÍ BUDOVA

6.15 – 7.15 (7.30) hod.

Volné hry dětí v Červené třídě – Berušky.

7.15 - 7,30 hod.

Přecházíme do svých kmenových tříd

7.30 – 8.20 hod.

Probíhají volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti,  pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, manipulační hry, pracovní listy, individuální činnosti a rozhovory s dětmi.

8.20 – 8.30 hod.

úklid třídy po ranních činnostech, toaleta, pitný režim, hygiena (smrkání, větrání, atd.)

8.30 – 9.15 (9,30) hod.

Individuálně využitý čas dle TVP každé třídy, věku a aktuálního stavu dětí.

Probíhá každodenní zdravotní cvičení s hudbou, náčiním, ve skupinkách, dvojicích, samostatně (po skupinkách).

Ranní kruh.

Činnosti přímo nebo nepřímo řízené (centra aktivit).

9,15 (9,30) hod.  Příprava na přesnídávku, přesnídávka
9,45 - 10,00 hod.

9,45 - 10 hod.
Kočičky, Berušky, Motýli - příprava na pobyt venku

Myšáci, Ježci, hodnotící nebo komunitní kruh

10,00 - 12,00 hod.

 

10,15 - 12,15 hod.

Kočičky, Berušky, Motýli - Pobyt venku (délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena)- volné či řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu.

Myšáci, Ježci-  Pobyt venku (délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena)- volné či řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu.

11,30  – 12.15 hod.

12,15 - 12,30 hod.

Kočičky, Berušky, Motýli - příprava na oběd

Myšáci, Ježci- příprava na oběd

11,45 - 12,45 hod.12,15 - 12,45 hod.

 
Kočičky, Berušky, Motýli - oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla (děti si samy připravují prostírku na své místo, talíř na polévku a příbor, samostatně si uklízí vše po stolování).

Myšáci, Ježci- oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla (děti si samy připravují prostírku na své místo, talíř na polévku a příbor, samostatně si uklízí vše po stolování).
12,15 - 13,00 hod.

13,00 - 13,15 hod.

 
Kočičky, Berušky, Motýli - odcházení dětí domů po obědě

Myšáci, Ježci- odcházení dětí domů po obědě

13.00 -14:30 hod.

 

13,15 - 14,30 hod.

 

Kočiky, Berušky, Motýl - lenošení a relaxace s četbou či vyprávěním pohádky, relaxační hudbou - délka dle potřeb dítěte, klidové činnosti.

Myšáci, Ježci- lenošení a relaxace s četbou, klidové činnosti, individuální činnosti, nepřímo řízené činnosti.

*od 14,30 hod. rozcházení dětí po odpočívání

 

14,30 – 15,00 hod.

15,00 - 15,30 hod.

Svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla.

Kočičky, Berušky, Motýli

Myšáci, Ježci

14.30 – 15.30 (15,45) hod.

Volné hry dětí, individuální činnosti, práce v centrech aktivit.

 

15.30 (15,45) – 16.30 hod.

Volné hry v Červené třídě – Berušky.

 

 

HLAVNÍ BUDOVA

HLAVNÍ BUDOVA

DŮLEŽITÉ ČASY

RANNÍ SCHÁZENÍ

6,15 – 8,00 hod.

6,15 – 7,30 hod.

 

VOLNÉ HRY VE „SBĚRNÉ“ TŘÍDĚ BERUŠEK

7,15 – 7,30 hod.

 

PŘECHOD DO SVÝCH KMENOVÝCH TŘÍD

ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ

BERUŠKY

12,15 – 12,45 hod.

 

MOTÝLI

 

12,30 – 13,00 hod.

MYŠÁCI, JEŽCI

 

12,45 – 13,15 hod.

ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI

BERUŠKY, MOTÝLI, MYŠÁCI, JEŽCI, TYGŘI

 

od 14,30 hod.

DĚTI PŘECHÁZÍ DO „SBĚRNÉ“ TŘÍDY BERUŠEK

 15,15 – 15,30 hod.