"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Pozitivní vliv lesních mateřských škol na rozvoj dítěte

Výsledky studie, která vznikla na základě pilotního testování lesních mateřských škol v letech 2010–2012, jež se uskutečnilo pod dozorem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ukazují, že u dětí, které byly vzdělávány v lesních mateřských školách, se lépe rozvíjí hrubá motorika a kreativita ve srovnání s dětmi, které jsou vzdělávány v prostředí klasické mateřské školy.

Dle této studie se také u dětí, které navštěvují lesní mateřskou školu, zvyšuje imunita a obranyschopnost organismu a tyto děti pak ve srovnání s dětmi z klasických mateřských škol bývají méně nemocné. Studie prokázala také pozitivní efekt na děti s poruchou ADHD a ADD, které se při pobytu v přírodě lépe soustředí, mají zde dostatek prostoru pro volný pohyb, což jim ulevuje od symptomů.

Dalším pozitivním efektem lesních mateřských škol je obrana proti novému fenoménu, který nazýváme deficit přírody, a jeho eliminace. Deficit přírody, jak jej popisuje Richard Louv ve své knize Last Child in the Woods (Poslední dítě v lese), vede ke snížení percepce smyslů, způsobuje obtíže s koncentrací, ovlivňuje obezitu u dětí a zvyšuje míru psychických a fyzických onemocnění, snižuje ekologickou gramotnost, snižuje pocit zodpovědnosti za přírodu. Podle R. Louva je častý pobyt v přírodě nezbytný pro zdravý vývoj dítěte, stimuluje všechny smysly dítěte, čímž rozvíjí intelekt dítěte, navíc přírodní prostředí s jeho podněty rozvíjí představivost a kreativitu (Louv, 2008).

Doporučená literatura:

1 - KAPUCIÁNOVÁ, M. Lesní a venkovní pedagogika: příručka k projektu Alma Mater Studiorum. . Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.

2- VOŠAHLÍKOVÁ, T. Ekoškolky a lesní mateřské školky. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2010. 

3 - LOUV, R. Last child in the woods: saving our children from nature-deficit disorder. Chapel Hill, N.C.: Algonquin Books of Chapel Hill, 2008. 

FILOSOFIE NAŠÍ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

FILOSOFIE NAŠÍ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Věříme, že Matka příroda je všemocná učitelka a v bezprostředním kontaktu s ní zažívají děti přirozeně všechny její tváře - přívětivou, vlídnou, hojnou, zároveň ale nesmlouvavou i drsnou. Přirozené prostředí přírody rozvíjí u dětí kreativitu, fantazii a přispívá ke komplexnímu rozvoji osobnosti dítěte. V přírodě děti přirozeně využívají k učení všechny své smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání a to způsobem, který je jim příjemný a přirozený.

Budeme s dětmi trávit co nejvíce času venku, bez zdí a plotů a za každého počasí. Špatné počasí totiž není, je jen špatné oblečení.  Hlavní inspirací pro náplň programu je neustále měnící se příroda a to co nabízí.