"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Doplňkové projekty školy

Doplňkové projekty školy

Podrobné informace k jednolivý projetkům najdete v našem školním vzdělávacím programu.

Tyto projekty jsou realizovány průběhem celého školního roku.

LESNÍ DNY S LIŠKOU
 BYSTROUŠKOU
ENVIRONMENTÁLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem je environmentálně senzitivní jedinec, který má přehled o základních environmentálních zákonitostech a touží poznávat, objevovat a chránit své životní prostředí.
VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT Učíme děti porozumět základním potřebám zvířat a uvědomit si, že lidé by měli se zvířaty zacházet vlídně a respektovat jejich domovy a životní prostředí.
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopnosí a manuální šikovnosti dětí.
ZAJÍC HRYZÁLEK ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Podporujeme postoje a návyky dětí, které v budoucnu ovlivní jejic životní styl a duševní pohodu.
SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÉ JEVY
Etická výchova je velice důležitá pro správnou socializaci jedince. Zásada 5 P + O, je základním východiskem pro předcházení nežádoucích projevů chování.
Děti vedeme k tomu, aby:
1. POZDRAVILY
2. PODĚKOVALY
3. POPROSILY
4. O POMOC SI ŘEKLY
5. POMOC POSKYTLY 

A TAKÉ SE UMĚLY OMLUVIT
MYŠÁK LOGÍSEK LOGOPEDICKÁ PREVENCE V této oblasti se snažíme o celkový rozvoj komunikativních dovedností dětí, o činnosti rozvíjející předčtenářskou gramotnost.
JEŽEK FRANTIŠEK DOPRAVNÍ VÝCHOVA Na dopravním hřišti děti učíme pochopit význam bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a osvojení těchto dovedností.