"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

2. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

BAREVNÝ PODZIM 4.-8.10.

- rozloučení s létem

- proměny v  přírodě

- sklizeň na poli i v zahradě

- odlet stěhovavých ptáků

- houby v lese - jedlé/jedovaté

 

POČASÍ JE NA DRAKA 11.-15.10.

- co znamená "počasí je na draka"

- pouštění draků

- vhodné oblečení na podzim

- podzimní počasí

 

EMOCE A NEMOCE 12.-16.10.

- jak se chránit

- podzimní nemoci( nastydnutí, chřipka,...) a jejich prevence

- výroba zdravého pokrmu

- emoce, jak se cítíme

 

POSVÍCENÍ A POUTĚ 25.-26.10.

- proč je slavíme

- pečení posvícenského pečiva

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 27.-29.10.

 

DUŠIČKY A HALLOWEEN 1.- 5.11.

- jak se slaví Dušičky

- výroba strašidla

- návštěva hřbitova

- Halloweenský rej

 

MOŽNÁ PŘIJEDE I SVATÝ MARTIN 8.-12.11.

- legenda o Sv. Martinovi

- pečení svatomartinského pečiva

- hudební dramatizace příběhu SV.Martina

 

PŘÍPRAVA ZVÍŘAT NA ZIMU 15.-19.11.

- jaká zvířata usínají v zimě ( zimní spáči)

- nahrabání listí (domečků) pro zvířátka

- báseň o zvířatech

- vhodné a nevhodné chování k živým tvorům

 

PŘÍPRAVA NA ADVENT 22.-26.11.

- tradice a zvyky

- vymýšlení úkolů do adventního kalendáře

- vyrábění vánočních dekorací

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) Lesní dny s liškou Bystrouškou

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- všímáme si barevných změn v přírodě, v prostředí zahrady a okolí

- proměny počasí

- jaké houby můžeme sbírat v lese

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

- rozvíjení poznatků o živých tvorech v přírodě

- zimní spánek

- péče o zvířata s příchodem zimy

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

- rozvoj tvořivosti, technické představivosti

- práce s přírodninami

- práce na zahradě - hrabání a úklid napadaného listí

- zazimování dětských herních prvků, hraček

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- dodržování hygienických opatření v souvislosti s onemocněním Covid

- posilování fyzické zdatnosti

- péče o duševní zdraví

 

SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÉ JEVY

- spolupráce mezi dětmi

- bezpečné chování na výletech

- spolupodílení na tvorbě pravidel ve třídě i venku

 

3) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

- využívání dopravního hřiště

-  jízda vpravo

- bezpečný pohyb v době mlh a špatné viditelnosti

 

AKCE MŠ

- pejsek Ikebara

-  vánoční focení

- Prima Vizus

- pohádka O trpaslících

- pohádka Pasáček vepřů

- mobilní planetárium