"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

2. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

BAREVNÝ PODZIM 29. - 2.10.

- rozloučení s létem

- jaké nás čekají změny v počasí

- odlet stěhovavých ptáků

- vhodné oblečení

- centra aktivit s podzimní tématikou

 

POČASÍ JE NA DRAKA  5. - 9.10.

- pouštění draků

- hádaky

- co znamená "počasí je na draka"

- podzimní počasí

 

ZDRAVÍ NA PODZIM 12. - 16.10.

- jak se chránit v tomto počasí

- pohádka O šípkové Růžence

- jaké oblečení je vhodné

- hry a hádanky na téma oblečení

 

POSVÍCENÍ  A  POUTĚ 19. - 23.10.

- proč je slavíme

- pečení posvícenského pečiva

- končí práce na poli

- prohlídka zemědělských strojů

 

 PODZIMNÍ PRÁZDNINY 26. - 30.10.

 

DUŠIČKY A HALLOWEEN  2. - 6.11.

- oslava svátku Dušičky

- návštěva hřbitova

- strašidelné příběhy

. helloweenský karneval

 

Svatý Martin 9.11. - 13.11.

- kdo tobyl, čím se proslavil

- dramatizace příběhu

- výroba Svatomartinské podkovy pro štěstí

- pečení svatomartinských rohlíčků

 

Zimní spáči  v přírodě 16.11. - 20.11.

- která zvířata usínají zimním spánkem

- báseň o zvířatech

- donešení plyšového zvířátka

- nahrabání listí (domečků)  pro zimní zvířatka

 

Přichází Advent od 23.11 do 23.12.

- tradice, zvyky

- návštěva Mikuláše, čerta a anděla

- vyrábění vánoční ozdoby

- vánoční koledy, písničky

- vánoční příběh

- dopis Ježíškovy

- úkoly z Adventního kalendáře

- strojení stromečku

- výroba  vánočního pečiva

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- všímáme si barevných změn v přírodě, v prostředí zahrady a okolí

- proměny v počasí

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

rozvíjení poznatků o živých tvorech v přírodě

- zimní spánek, péče o zvířata s příchodem zimy

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

-  rozvoj tvořivosti, technické představivosti, práce s přírodninami

  • práce na zahradě – hrabání a úklid napadaného listí

  • zazimovávání dětských herních prvků, hraček

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

  • dodržování hygienických opatření nejen v souvislosti s C19

  • posilování fyzické zdatnosti

- péče o duševní zdraví v době Covidu

 

SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÉ JEVY

- spolupráce mezi dětmi

- spolupodílení se na tvorbě pravidel – ve třídě, venku,...

- bezpečné chování na výletech

- seznamování s tradicemi, zvyky

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

- procvičování motoriky mluvidel

  • dechová cvičení

  • logopedická depistáž

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

  • využívání dopravního hřiště

  • jízda vpravo

  • bezpečný pohyb v době mlh a špatné viditelnosti

 

AKCE MŚ

- 6.10. Loutkové divadlo v MŠ - Strašidýlko Bačkůrka

-  9.10. vyšetření Prima Vizus

- 2.12. Vánoční focení