"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

BŘEZEN

BŘEZEN

Bacila se nebojíme (6.3. -8.3)

-seznámení, jak se chráníme před nemocemi

- rozlišení, co je pro naše tělo zdravé/nezdravé

-výroba bylinkového čaje

-výtvarné činnosti (bacil)

Moje tělo (11.3. -15.3)

-uvědomení si vlastního těla

-jak předcházet úrazům

Vítáme tě, jaro (18.3. -22.3.2019)

-seznámení s prvními jarními květinami

-všímání si změn v přírodě

22.3.- oslava dne vody

Voda, vodička (25.3.-29.3.)

-vlastnosti vody a její útvary

-důležitý význam vody

 

DÍLČÍ PROJEKTY:

Lesní dny s liškou Bystrouškou

  • seznámíme děti s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata, přírodu

  • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím

Zajíc Hryzálek
  • povedeme děti k zodpovědnosti za svoje chování

  • povedeme děti k vzájemné spolupráci

  • postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnos

Myšák Logísek

  • rozvoj komunikativních dovedností
Ježek František
  • Získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí.

  • Rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice.