"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

fialová třída - motýli

FIALOVÁ TŘÍDA - "MOTÝLI"

--------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------

Žáci: Ve tříde máme zapsáno 28 dětí, z toho 17 chlapců a 11 dívek. K pololetí dovršilo 4 roky 18 dětí, 10 dětem budou 4 roky do konce dubna. Většina dětí již navštěvovala MŠ ve tříde Kočiček nebo Berušek, nově nastoupili 2 dívky a jeden chlapec.

Třída: nachází se v přízemí přístavby hlavní budovy školy, která byla rozšířena o dvě třídy v roce 2007. Původně bylo počítáno, že bude určena pro starší děti, stávalo se, že i z této třídy odcházeli budoucí prvňáčci. 

Současný stav je takový, že věkový průměr třídy na začátku školního rku 2015/2016 byl 3,5 roku. Třída byla předisponována množstvím hraček, náročných her a složitých konstruktivních prvků, které nebyly přizpůsobeny této věkové skupině. Děti byly rozptylovány, neudržely pořádek, obtížně se orientovaly, situaci neprospělo ani časté střídání učitelek a spojování dětí.

V současné době jeiž došlo k jistým změnám, které se jeví jako účelné. Příznivě působí na děti dodržování nastavených pravidel, denního režimu a jednotné a důsledné vedení dětí k samostatnosti - NEDĚLEJTE ZA DĚTI TO, CO MOHOU ZVLÁNOUT SAMY! Za první měsíc si děti osvojily pravidlo ukládání uspávacích hraček k lůžkovinám, aby nám nepřekážely při činnostech. Oceňujeme, že došlo k výraznému omezení nošení těchto hraček do školy.

Aktuálně ve třídě řešíme konfliktní situace, provázené nevhodným chováním, které děti vzhledem ke svému věku ještě neumějí zvládnout. Využíváme příběhů ze života, jako přirozených výchovně vzdělávacích prostředků, posloucháme se navzájem, sdělujeme si vlastní zkušenosti, pocity, co nás těší i trápí. Hrajeme si na něco a někoho, čteme příběhy s mravním ponaučením.

Všechny děti ve třídě jsou moc šikovné a ve všech oblastech vývoje dělají velké pokroky.