"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

5. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

3.5. - 7.5. - Česká republika

 - vím kde bydlím

 - hlavní město České republiky

 - památky na našem území

 - mapa České republiky

 

10.5. - 14.5. - Rodina

 - kdo tvoří rodinu

 - Den rodin 15.5.

 - jaký je rozdíl mezi tradiční a současnou rodinou

 - jak dneska rodina volný čas

 

17.5. -28.5. - Povolání

 - jaká byla dříve řemesla

 - seznámení s častýni i méně častými povoláními

 - jaké povolání mají naši rodiče?

 - proč musí dospělí člověk pracovat

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) Lesní dny s Liškou Bystrouškou

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

  - Rozvoj pohybové zdatnosti

 - Rozvoj jemné a hrubé motoriky

 - Práce s nářadím

 

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 - tradice a zvyky

 - porozumění časovému období

 - změny v přírodě

 - pokusy a objevy

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 - Rozvíjení poznatků o přírodě a zvířatech

 - Péče o zvířata

 - Pozorování hmyzu

 

2) Zajíc Hryzálek

ZDRAVOTNÍ ŽIVOTNÍ STYL

 - Pobyt na čerstvém vzduchu

 - Posílení zdraví

 - příprava zdravých pokrmů

 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

 - Dodržování společných pravidel

 - Respekt k dospělému

 - Kamarádské vztahy

 - Prevence šikany

 

3) Myšák Logísek

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 - komunikace s dospělými i dětmi

 - správná výslovnost

 - rozvoj slovní zásoby

 

4) Ježek František

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 - bezpečnost při sportech

 - poznávání našeho města

 - poznáváme dopravní značky