"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

5.IB SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT.“

KVĚTEN

Ten dělá to a ten zas tohle

-pracovní profese maminky a tatínka

-čím budu

-dříve a nyní

-co děláme celý den

-maminka má svátek -12.5.

Já a moje rodina

- moje rodina (rodiče, prarodiče, sourozenci..)

- pojmy-minulost, přítomnost, budoucnost

- výstavka fotografií prarodičů

- tolerance, zdvořilé chování, vzájemné vztahy,pocity  štěstí a bezpečí

-Den rodin 18.5.

Každý někde bydlí

-můj domov

-moje město x vesnice

- kulturní památky (divadlo, kostel..)

- služby ve městě

-obchody, továrny, kulturní památky (divadla, muzea, výstavy)

Cestou, necestou

- naše hrady a zámky

- život princezen

- výlety do okolí

- cestování v písních (Okolo Frýdku cestička,  Na Okoř.., Okolo Hradce)

-1.6.-Den dětí

ČERVEN

V zdravém těle, zdravý duch

-zdravá strava (ovoce, zelenina..)

-sportem ku zdraví (hlavně venku)

-zdravé zoubky-Projektový den

Za zvířátky kolem světa

-zvířata v ZOO

-na safari

-ve vodě

-8.6.-Mezinárodní den oceánů (byl v sobotu)

Houky, kouky, jdeme s tátou na brouky

-louka plná překvapení (příjemné x nepříjemné-žihadlo,klíště,štípnutí)

-pozorování brouků, hmyzu, bádání s lupou

-18.6.- Den otců

Přijela pouť

-pouťové atrakce

-pouťová jídla a pečení

-cirkus

 

 

LDLB

▪posilujeme  vztah dětí k přírodě-vycházky do okolí na louku Na homoli, do lesa v Líštěnecké ulici

DSV- seznamujeme děti s bylinkami, ale i nebezpečnými druhy rostlin, pozorujeme brouky , motýli

 

▪Jarní cesta k Novému rybníku-pozorujeme vodní živočichy

seznamujeme s nástrahami u vody.

 

PATOLOGICKÉ JEVY

▪DSV-  učíme se sebeovládání, respektování názorů kamaráda

ZDRAVÁ ABECEDA –Hýbu se rád a všelijak

▪DT- osvojujeme si pojmy spojené se zdravým pohybem a sportem-střídání různých a pestrých činností, využívání různých pomůcek- s míčem, švihadly, kruhy,

  • podporujeme fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody, zdoláváním přírodních překážek, budeme zařazovat hry na stopovanou..

ZAHRADA JE UČITELKA

▪umožňujeme sledovat dětem vývoj rostlin od semene k výpěstku

▪seznamujeme děti s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny

ŠNS

▪Dle logopedária

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

▪DSV- Doprava na výletech- uvědomujeme si možné nebezpečí při nezodpovědném a nebezpečném chování

-bezpečná chůze po silnici, kde není chodník

-pojmenováváme dopravní značky,především s těmi,které jsou pro děti nejdůležitější

 

AKCE ŠKOLKY

-Dopravní hřiště Štětkovice

-Výlet do Mirákula

-Zdravá 5- výukový program

-Rozloučení s předškoláky

-Vycházka na pouť