"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

4. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

8.3. - 12.3. - Pohádkový týden

- klasické pohádky

- dnes dětmi oblíbené pohádky

- pohádky čtené, filmové (kreslené, hrané)

- dramatizace pohádek

 

15.3. - 19.3. - Příprava na jaro

- jaro na dvoře

- hodpodářská a domácí zvířata + mláďata

- jaro na zahrádce

- setba a sadba

- úprava šk. záhonu

- První  jarní den

 

22.3. - 2.4. - Hody, hody, doprovody, Velikonoce jsou zas tady

- tradice na Velikonoce

- 22.3. světový den vody

- 28.3. vynášení Morany

- malování vajíček tradičně i netradičně

- výroba vel. výzdoby

 

5.4. - 9.4 - Vesmír

- planeta Země a její "sousedky"

- život ve Vesmíru?

- Slunce a jeho význam

 

12.4. - 16.4. - Doprava

- účastník silničního provozu

- bezpečnost na silnici i na chodníku

- pravidla užívání dopravního hřiště

 

19.4. - 23.4. - Čisto kolem nás

- Den Země

- ekologie

- třídění odpadu

 

26.4. - 30.4. - Čarodějnice

- čarodějnický karneval

- proč se slaví čarodějnice

- čarodějné pokusy

- strašidelné příběhy

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1.) Lesní dny s Liškou Bystrouškou

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

- podpora manuální zdatnosti

- jarní úklid na šk. zahradě - hrabání listí, úprava záhonu

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP,DSV)

- posilujeme pozitivní vztah k přírodě

- pozorování změn v přírodě

 - mláďata v přírodě volné i doma na dvoře

- návrat stěhovavých ptáků

2.) Zajíc Hryzálek

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- pobyt na čerstvém vzduchu

- otužování, řízené pohybové aktivity venku

- příprava zdravých pokrmů

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

- dodržování pravidel

- diagnostika dětí

3.) Myšák Logísek

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

- správná výslovnost

- rozvoj slovní zásoby

4.) Ježek František

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

- návrat na dopravní hřiště

- pravidla bezpečnosti na DH

- bezpečnost na chodníku i na slilnici

 

AKCE MŠ

- návštěva knihovny, knihobudky

- vynášení Morany

- velikonoční pečení

- Den Země, třídění odpadu