"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

1. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

HURÁ DO ŠKOLKY (1. - .1.10.)

- seznámení  s novými kamarády a personálem

- s novou třídou, značkami, novou uvítací písní

- prohlídka celé školky

- pravidla naší třidy

- posilování prosociálního chování mezi dětmi formou her

- správný postup při oblékání a svlékání

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- všímáme si změn v přírodě, v prostředí zahrady a okolí

- proměny v počasí

- třídění odpadu

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

- rozvíjení poznatků o živých tvorech v přírodě

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

rozvoj tvořivosti, technické představivosti

- smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- vytváření zdravých životnách návyků

- posilování fyzické zdatnosti

- péče o duševní pohodu

 

SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÉ JEVY

- spolupráce mezi dětmi

- respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

- bezpečné chování na výletech

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

- procvičování motoriky mluvidel

- dechová cvičení

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

- využívání dopravního hřiště

- bezpečně přecházet přes silnici

- odpovědnost děti za sebe sama