"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

1.INTEGROVANÝ BLOK-OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

1.INTEGROVANÝ BLOK-OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Podtémata
 

 AHOJ,AHOJ,TAK JSME SE TU SEŠLI

- seznamujeme se s novými kamarády a p. učitelkami

- 3P poprosit,  poděkovat,  pozdravit

- spoluvytváříme pravidla třídy, řešení problemů-co je dovoleno, to je povoleno

- moje nová značka

- zopakování hygienických pravidel

- režim dne

MOJE JMÉNO,TVOJE JMÉNO

-jména kamarádů,p. učitelek,provozních zaměstnanců

- hry se jmény

-jak se školko jmenuješ

-kde bydlím

-kam letíte vlaštovky?

TŘÍDA PLNÁ POHODY

-rozpoznávání pocitů

-kamarádské vztahy-příběhy o kamarádství,hry na podporu kamarádství,dramatické činnosti

-přátelé z živočišné říse (ve školce i doma)

BEZPEČNOST  VE ŠKOLCE  A  NA CESTĚ

-výlet po třídě,po školce,hurá do kuchyně-zdravá strava

-bezpečnost na vycházkách-dopravní pravidla,značky,výstražné vesty

-bezpečnost na zahradě

-bezpečnost na výletech a při poznávání nejbližšího okolí

-seznámení se svátkem-Den české státnosti-Svatý Václav

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

LDBL  - seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím

            -  povedeme děti k ochraně nejmenších živočichů

ZH       -   povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na    zahradě i mimo mateřskou školu, zahrady, bezpečnostní vesty na vycházku

-budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

- budeme dbát na dodržování společné vytvořených pravidel

povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě

budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla

 

ML – dle logopedária

JF - rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice

     - získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí.

 

ŘÍJEN

DARY PODZIMU

- sklizeň ovoce a zeleniny

-houby

- výroba pečených jablek

- hospodářské stroje

- den zvířat

PODZIMNÍ OBLOHA  A POČASÍ

- rozdíl mezi letní a zimní oblohou

- východ a západ slunce

- červánky

- souhvězdí

ZNAKY PODZIMU

- co se mění v přírodě

- podzimní pranostiky

- přírodniny (šišky , kaštany...)

- malování na zahradě - pozorování barev v přírodě

- den stromů

JAK SE NA PODZIM OBLÉKAT

- Den vzniku samostatného československého státu

 - tradice 

- posvícení

- pečení tradičního pokrmu

STRAŠIDELNÝ TÝDEN

- Halloween

- dušičky 

- karneval

 

DÍLČÍ PROJEKTY

LDLB - vytvářet lásku k přírodě

- práce s přírodním materiálem

- podporovat kreativitu

- budeme rozpoznávat šišky, listy - dle tvaru

- zaměříme se na plody zahrady

ZH - podpora tradic

- povedeme děti k vzájemné spolupráci

 

ML - dle logopedária

JF - získání základních znalostí a dovedností, které souvisejís příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit.

Akce co nás čekají:

- Dobrodružství kocoura Modroočka-divadlo Gong Praha

- vyšetření zraku-Firma Prima Vizus

- vánoční fotografování v MŠ