"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ŠKOLSKÁ KOMIsE RADY MĚSTA BYSTŘICE

Komise byla zřízena a její členové jmenováni na základě usnesení Rady města Bystřice ze dne 16. 12. 2014 a je poradním orgánem rady města a ze své činnosti je odpovědná radě města.

Oficiálně je tedy zřizovatelem školské komise Rada města Bystřice, která jmenuje a odvolává její členy a předsedy v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Náplň činnosti:

-        Projednává investice do školských zařízení

-        Projednává návrh rozpočtu školských zařízení

-        Projednává pravidla pro přijetí dětí do MŠ

-        Připravuje koncepci rozvoje školství v obci

-        Koordinuje volnočasové aktivity mládeže v nemovitostech příspěvkových organizací

-        Plní uložené úkoly z Rady města Bystřice

Členové:

-         Michaela Škvorová – předsedkyně komise

-         Jana Kramperová – člen

-         Pavel Štěpánek – člen

Kontakt:

Telefon: +420 317 793 294 

Mobil: +420 722 969 879

email: jana.kramperova@mestobystrice.cz

 

Komise je také komunikačním prostředkem mezi rodiči, dětmi, školským zařízením a zřizovatelem (vedením města).

Jejími členy jsou rodiče dětí navštěvující bystřickou mateřskou či základní školu. Výběr členů mezi rodiči byl prostý. Kdo jiný než rodiče by se měly podílet na chodu a vývoji zařízení, které navštěvují jejich děti?

Jednotliví členové komise neřeší jen úkoly dané jim radou města, ale také naslouchají přáním, žádostem, návrhům a stížnostem rodičů a dětí, ty pak společně se zástupci škol a zřizovatele řeší na svých jednáních.

Cílem komise jsou spokojení rodiče, jejichž děti se v našich školských zařízeních cítí dobře, bezpečně, jsou dobře připraveni na postup ve vzdělávání a děti, které si odnáší spoustu zážitků, dovedností a příjemnou vzpomínku na svá školní léta.