"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Chcete k nám chodit?

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020
  Zápis do Mateřské školy Bystřice na školní rok 2020 / 2021 Zápis se uskuteční na hlavní budově školy se sídlem v ulici Družstevní 422, 257 51 Bystřice dne 7. 5. 2020 od 14, 30 -...
OBECNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli přijít poprvé k zápisu právě do naší mateřské školy, využijte potřebných informací, které nabízí naše webové stránky.  Možnost seznámit se s naší...

JAK DÍTĚ ZAČÍT NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIPRAVOVAT?

PŘEDADAPTAČNÍ PROGRAM V NAŠÍ MŠ
Pokud jste přijati k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ, můžete navštěvovat naší "miniškoličku",...
DESATERO PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
1.Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je Můžete si k tomu vzít obrázkovou...

Z DŮVODU NÁKAZY C 19 SE RUŠÍ ŘÁDNÝ ZÁPIS V MŠ 7. 5. 2020 ZA ÚČASTI RODIČŮ I DĚTÍ.

ZÁPIS BUDE LETOS PROBÍHAT ELEKTRONICKY.

VEŠKERÉ INFORMACE NAJDETE NÍŽE NEBO V AKTUALITÁCH. 

NEVÁHEJTE SE SE SVÝMI DOTAZY OBRÁTIT NA VEDENÍ ŠKOLY

TELEFONICKY NA ČÍSLE +420 702 026 580 NEBO EMAILEM NA REDITELKA@MSBYSTRICE.CZ

Zápis dětí do naší MŠ

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, s ohledem na současnou situaci s nákazou C19 vydalo Ministerstvo školství zákaz pořádání Zápisů dětí do mateřských škol za osobní účasti rodičů i dětí. Zápis tak bude probíhat elektronicky a potřebné dokumenty je potřeba následně fyzicky do MŠ doručit do  7. 5. 2020.  Zde...
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021
Kritéria pro přednostní přijetí dětí k docházce do Mateřské školy a Lesní mateřské školy Bystřice: 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice. 2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2020 s trvalým bydlištěm ve...
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DO MŠ BYSTŘICE OD 1. 9. 2020.
Seznam přijatých dětí MŠ Bystřice.pdf (405462) Seznam nepřijatých dětí MŠ Bystřice.pdf (136426)  
JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?
Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném...

POKUD JSOU VAŠEMU DÍTĚTI 3 ROKY A PATŘÍ DO SPÁDOVÉ OBLASTI MĚSTA BYSTŘICE, JE MOŽNÝ DODATEČNÝ ZÁPIS PRŮBĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU, POKUD JE KAPACITA MŠ VOLNÁ.

INFORMUJTE SE U ŘEDITELKY ŠKOLY NA TEL.Č. 702 026 580 A DOMLUVTE SI OSOBNÍ SCHŮZKU.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.

Přijímání dětí mladších 3 let

Jak je to s příjímáním dětí mladších 3 let
Autorka textu PhDr. Jana Kropáčková PhDr. Rodiče žádají o přijetí dvouletého dítěte do mateřské školy Ředitelky mateřských škol se v posledních letech stále častěji setkávají při zápisech...
Jaké podmínky by měla vytvořit mateřská škola v případě přijetí dítěte mladšího 3 let
Provázanost předškolního kurikula do vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách Je známo, že to, co dítě prožije v prvních letech svého života, má velký význam pro jeho další vývoj. Raná...
Podmínky vzdělávání 2 letých dětí v mateřské škole
Každé dvouleté dítě je jiné Vývojové období dítěte zahrnující 2. a 3. rok bývá označováno jako rané dětství (Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Jedná se o sice krátké, ale o to významnější období...