"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Chcete k nám chodit?

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020
  Zápis do Mateřské školy Bystřice na školní rok 2020 / 2021 Zápis se uskuteční na hlavní budově školy se sídlem v ulici Družstevní 422, 257 51 Bystřice dne 7. 5. 2020 od 14, 30 -...
OBECNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli přijít poprvé k zápisu právě do naší mateřské školy, využijte potřebných informací, které nabízí naše webové stránky.  Možnost seznámit se s naší...

JAK DÍTĚ ZAČÍT NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIPRAVOVAT?

PŘEDADAPTAČNÍ PROGRAM V NAŠÍ MŠ
Pokud jste přijati k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ, můžete navštěvovat naší "miniškoličku",...
DESATERO PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
1.Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je Můžete si k tomu vzít obrázkovou...

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ŘÁDNÝ ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V POLOVINĚ KVĚTNA 2021.

PŘESNÝ TERMÍN ZÁPISU A JEHO ZPŮSOB (OSOBNĚ ČI ON-LINE) BUDE ZDE NA WEBU VYVĚŠEN NEJPOZDĚJI 20. 4. 2021 A TO DLE AKTUÁLNÍ COVIDOVÉ SITUACE V ČR.

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY SMĚŘUJTE NA EMAIL reditelka@msbystrice.cz NEBO VOLEJTE +420 702 026 580.

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Mgr. Kateřina Reifová, ředitelka školy

Zápis dětí do naší MŠ

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, s ohledem na současnou situaci s nákazou C19 vydalo Ministerstvo školství zákaz pořádání Zápisů dětí do mateřských škol za osobní účasti rodičů i dětí. Zápis tak bude probíhat elektronicky a potřebné dokumenty je potřeba následně fyzicky do MŠ doručit do  7. 5. 2020.  Zde...
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
Kritéria pro přednostní přijetí dětí k docházce do Mateřské školy a Lesní mateřské školy Bystřice: 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice. 2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2021 s trvalým bydlištěm ve...
JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?
Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném...

POKUD JSOU VAŠEMU DÍTĚTI 3 ROKY A PATŘÍ DO SPÁDOVÉ OBLASTI MĚSTA BYSTŘICE, JE MOŽNÝ DODATEČNÝ ZÁPIS PRŮBĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU, POKUD JE KAPACITA MŠ VOLNÁ.

INFORMUJTE SE U ŘEDITELKY ŠKOLY NA TEL.Č. 702 026 580 A DOMLUVTE SI OSOBNÍ SCHŮZKU.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.

Přijímání dětí mladších 3 let

Jak je to s příjímáním dětí mladších 3 let
Autorka textu PhDr. Jana Kropáčková PhDr. Rodiče žádají o přijetí dvouletého dítěte do mateřské školy Ředitelky mateřských škol se v posledních letech stále častěji setkávají při zápisech...
Jaké podmínky by měla vytvořit mateřská škola v případě přijetí dítěte mladšího 3 let
Provázanost předškolního kurikula do vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách Je známo, že to, co dítě prožije v prvních letech svého života, má velký význam pro jeho další vývoj. Raná...
Podmínky vzdělávání 2 letých dětí v mateřské škole
Každé dvouleté dítě je jiné Vývojové období dítěte zahrnující 2. a 3. rok bývá označováno jako rané dětství (Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Jedná se o sice krátké, ale o to významnější období...