"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Chcete k nám chodit?

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019
  Zápis do Mateřské školy Bystřice na školní rok 2019/2020 Zápis se uskuteční v hlavní budově školy se sídlem v ulici Družstevní 422, 257 51 Bystřice dne 14. 5. 2019. Letos můžete nově využít možnost elektronického předzápisu, který bude spuštěný 1. 4. 2019. Pokud zvolíte klasickou papírovou formu, stáhněte si přihlášku ZDE. Zápis samotný a přijímání papírových žádostí o přijetí proběhne 14. 5. 2019 od 15,00 – 18,00 hod. v ředitelně školy.  Z vážných důvodů po telefonické nebo emailové dohodě s ředitelkou školy (reditelka@msbystrice.cz , +420 702 026...
OBECNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli přijít poprvé k zápisu právě do naší mateřské školy, využijte potřebných informací, které nabízí naše webové stránky.  Možnost seznámit se s naší mateřskou školou, jejím vybavením, interiérem, zahradou, personálem a celkovým chodem se můžete na Dni otevřených dveří, který se bude konat v den Zápisu, 14. 5. 2019. Dále můžete využít našeho Programu adaptace pro děti, který startuje vždy po zápisu do naší mateřské školy. Více informací o adaptačním programu – MINIŠKOLIČCE se dozvíte zde. Další možností je případně osobní setkání s vedením...

JAK DÍTĚ ZAČÍT NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIPRAVOVAT?

PŘEDADAPTAČNÍ PROGRAM V NAŠÍ MŠ
Pokud jste přijati k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ, můžete navštěvovat naší "miniškoličku", která je každé úterý od 14 - 16 hodin. Svůj úmysl přijít, nám nemusíte předem hlásit. Zazvoňte na třídu Kočiček, kde bude školička probíhat. Sebou si vezměte přezuvky, pití pro dítě a popř....
DESATERO PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
1.Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě...

POKUD JSOU VAŠEMU DÍTĚTI 3 ROKY A PATŘÍ DO SPÁDOVÉ OBLASTI MĚSTA BYSTŘICE, JE MOŽNÝ DODATEČNÝ ZÁPIS PRŮBĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU, POKUD JE KAPACITA MŠ VOLNÁ.

INFORMUJTE SE U ŘEDITELKY ŠKOLY NA TEL.Č. 702 026 580 A DOMLUVTE SI OSOBNÍ SCHŮZKU.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.

Zápis dětí do naší MŠ

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Kritéria pro přednostní přijetí dětí k docházce do Mateřské školy Bystřice: 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice. 2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2019 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města...
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DO MŠ BYSTŘICE OD 1. 9. 2019.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ Vaše dítě vystupuje pod přiděleným číslem u zápisu.
JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?
Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném...

Přijímání dětí mladších 3 let

Jak je to s příjímáním dětí mladších 3 let
Autorka textu PhDr. Jana Kropáčková PhDr. Rodiče žádají o přijetí dvouletého dítěte do mateřské školy Ředitelky mateřských škol se v posledních letech stále častěji setkávají při zápisech...
Jaké podmínky by měla vytvořit mateřská škola v případě přijetí dítěte mladšího 3 let
Provázanost předškolního kurikula do vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách Je známo, že to, co dítě prožije v prvních letech svého života, má velký význam pro jeho další vývoj. Raná...
Podmínky vzdělávání 2 letých dětí v mateřské škole
Každé dvouleté dítě je jiné Vývojové období dítěte zahrnující 2. a 3. rok bývá označováno jako rané dětství (Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Jedná se o sice krátké, ale o to významnější období...